Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Sundheds- og Ældreministeriet
Aftale om national demenshandlingsplan
pdf (190 Kb)

Her kan du downloade aftaleteksten om den nationale handlingsplan på demens-området. Aftalen blev indgået 15. december 2016.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Nærværende aftale prioriterer de 470 mio. kr. til konkrete initiativer på demensområdet under følgende fokusområder:

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

4. Demensvenlige boliger og samfund

5. Øget videns- og kompetenceniveau