Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale: 470 mio. kr. til demensindsatsen

Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag afsluttet forhandlingerne med ordførere fra de øvrige satspuljepartier om udmøntningen af 470 mio. kr. til den nye nationale demenshandlingsplan. Demenshandlingsplanen har tre overordnede målsætninger, som skal være med til at løfte demensindsatsen frem mod 2025. Læs mere her.

Sundheds- og Ældreministeriet

Herover kan du høre ældreminister Thyra Frank kommentere demenshandlingsplanen.


Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag afsluttet forhandlingerne med ordførere fra de øvrige satspuljepartier om udmøntningen af 470 mio. kr. til den nye nationale demenshandlingsplan.

Demenshandlingsplanen har tre overordnede målsætninger, som skal være med til at løfte demensindsatsen frem mod 2025.

De tre mål indebærer, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose. Og endelig at forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 procent frem mod år 2025.

De to ministre er meget tilfredse med, at det er lykkes at lande en aftale, som har bred politisk opbakning, og som er baseret på et grundigt forarbejde, hvor fagligheden har været i fokus, og ikke mindst hvor de mennesker, der ved allermest om sygdommen, er blevet inddraget og taget med på råd undervejs.

”Jeg er meget stolt over aftalen. Aldrig før er der blevet sat et så stort beløb af til demensindsatsen alene, og det har der været behov for længe. Demens er en forfærdelig sygdom, som allerede i dag berører mange tusinde danskere, og vi forventer, at den vil ramme endnu flere i de kommende år,” siger ældreminister Thyra Frank og fortsætter:

”Vi skylder simpelthen de mange mennesker, der er ramt af demens og deres pårørende, at de kan leve et trygt og værdigt liv, og at de kan få lov at bevare så meget som muligt at det liv, de levede før sygdommen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med de andre partier har lavet en flot demenshandlingsplan, som vil gøre en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.”

Kompleks sygdom
Handlingsplanen omfatter en lang række konkrete initiativer, som skal løfte indsatsen over for de mange danskere, der er eller bliver ramt af en demenssygdom, og understøtte tre centrale målsætninger for indsatsen frem mod 2025.

”Demens er et stort og komplekst sygdomsområde, som ikke alene stiller krav til kommunerne og den pleje og omsorg, de skal tilbyde – det stiller også store krav til den sundhedsfaglige udredning og diagnosticering, som skal være med til at sikre, at flere kommer i behandling for deres sygdom,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hun peger på, at politikerne med aftalen bl.a. er blevet enige om at samle udredningen på færre specialiserede enheder, som skal sikre en tværfaglig indsats af høj kvalitet.

”Samtidig giver vi også et kompetenceløft hele vejen rundt til de mange mennesker, der arbejder på demensområdet, så de bliver bedre rustet til at tage sig af mennesker med demens – hvad end det er yngre eller ældre mennesker, som rammes af sygdommen,” tilføjer hun.

Hør sundhedsminister Ellen Trane Nørby kommentere demenshandlingsplanen herunder:

Forud for dagens aftale er gået et år med mange forberedelser og indsamling af viden og erfaringer fra mange af de mennesker, der har demens helt tæt inde på livet – mennesker, der selv er ramt af en demenssygdom, deres pårørende, politikere og fagfolk fra kommuner og regioner, interesseorganisationer og eksperter fra ud- og indland.

Den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne er blevet enige om i dag, tager således afsæt i et udspil fra Venstre-regeringen, som bl.a. bygger på et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen og input, som daværende sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indsamlet på besøg på plejecentre rundt om i landet. 

Læs aftaleteksten for den nationale demenshandlingsplan: 

pdf (190 Kb)