Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Råderummet i den offentlige økonomi er begrænset

Finansministeriet
Pige i folkeskolealderen
Foto: Colourbox

Når politikere og økonomer taler om det finanspolitiske ”råderum”, taler de om hvor mange penge, vi har over de kommende år til at dække nye udgifter i den offentlige sektor eller lette skatten.

Råderummet er desværre blevet kraftigt indskrænket sammenlignet med tidligere, blandt andet fordi der kommer markant færre indtægter i statskassen fra olieproduktionen i Nordsøen end ventet. Over de sidste tre år er forventningerne til olieprisen således halveret. Det betyder, at man nu forventer færre indtægter i statskassen fra olieproduktionen end tidligere.

Som man kan se af grafikken nedenfor viser den seneste opgørelse fra Finansministeriet, at råderummet frem til 2020 blot udgør 10 mia. kr.

Selvom 10 mia. kr. måske lyder af mange penge er det i denne sammenhæng et ret så begrænset råderum set i historisk perspektiv. De stramme rammer for den offentlige økonomi øger behovet for at prioritere og effektivisere i den offentlige sektor, så vi kan få mere ud af de penge, vi har.

De stramme rammer for de offentlige finanser sættes yderligere i perspektiv af, at vi står over for en lang periode, hvor store generationer vil gå på pension, og de nye generationer på arbejdsmarkedet er små.