Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Begrænsning af dobbeltuddannelse giver penge til uddannelseskvalitet og dagpenge

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse, så færre fremover tager to videregående uddannelser. Aftalen giver 120 millioner kroner til at styrke de videregående uddannelser og 308 millioner kroner til et tryggere dagpengesystem.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ulla Tørnæs
Foto: Les Kaner

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse.

Det betyder, at man som udgangspunkt ikke længere kan tage to videregående uddannelser på samme niveau eller lavere.

Aftalen betyder, at der frigøres 120 millioner kroner om året, som skal bruges til at styrke de videregående uddannelser.

Konkret skal pengene bruges på en såkaldt kvalitetspulje på 105 millioner kroner, hvor uddannelsesinstitutioner kan søge om støtte til udvikling af bedre undervisning og styrke praksis- og anvendelsesorienterede løsninger – for eksempel feedback til studerende, en mere aktiv studiekultur og bedre praktik. Der afsættes også 15 millioner kroner årligt til at styrke sprogområdet.

Derudover er der sat penge af til udvikling af digitale løsninger til de videregående uddannelser, bedre udnyttelse af offentlige forskningsresultater via etablering af iværksættervirksomheder og udvikling af relevante uddannelsesudbud, hvis der viser sig at være blindgyder.

Samtidig frigør aftalen 308 millioner kroner til aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om et tryggere dagpengesystem

I 2014 begyndte mere end 2.200 personer på deres anden videregående uddannelse. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at det er fornuftigt at bruge skattekronerne på et tryggere dagpengesystem og bedre kvalitet i undervisningen frem for på dobbeltuddannelse:

"I Danmark har vi fri og lige adgang til uddannelse, og vi er blandt de lande, der investerer mest i hver studerende. Men vi skal hele tiden arbejde på at bruge skatteborgernes penge klogere, og i det lys er det ikke fornuftigt, at man kan tage to skattebetalte uddannelser”, siger Ulla Tørnæs og understreger:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu begrænser omfanget af dobbeltuddannelse for i stedet at kunne bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og mere kvalitet i uddannelserne. De studerende kan se frem til, at vi med en ny kvalitetspulje på mere end 100 millioner kroner om året sætter fokus på mere feedback og bedre undervisning. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen har fundet 15 millioner årligt, som skal løfte sprogområdet".


Tre undtagelser
Der kan i nogle tilfælde være gode grunde til at foretage et uddannelsesmæssigt sporskifte.

Aftalen giver derfor fortsat mulighed for at tage mere end en videregående uddannelse, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan bruge den uddannelse man har, hvis ens videregående uddannelse er forældet, eller hvis man ønsker at tage en uddannelse inden for et område, hvor der er meget lav ledighed for nyuddannede og et særligt behov på arbejdsmarkedet. Hvert andet år vil Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggøre en liste over undtagne uddannelser.

"Det er vigtigt for mig, at aftalen ikke skaber blindgyder for dem, der virkelig har brug for det. Er man nedslidt i sit job eller har tabt arbejdsevne, skal man selvfølgelig kunne få en ny uddannelse. Det er det bedste for den enkelte og for samfundet. Samtidig har det været vigtigt for mig at sørge for, at der fortsat vil være mulighed for at tage en ekstra uddannelse, hvis uddannelsen er inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft", siger Ulla Tørnæs.