Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Forskningsreserven: Sådan fordeles pengene

Et samlet Folketing er i dag blevet enige om, hvordan 555 millioner kr. fra forskningsreserven skal bruges i 2017. Dermed er den første samlede delaftale af finansloven for næste år indgået.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Foto: Colourbox

Alle partier i Folketinget er i dag blevet enige om udmøntningen af forskningsreserven for 2017 på 555 mio. kr.

Forskningsreserven skal både bruges på den mere erhvervsrettede forskning, herunder teknisk forskning, samt den frie forskning.

Danmarks Innovationsfond får 181 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til forskning i bioressourcer, infrastruktur, droner, fremtidens velfærd og rumteknologi.

Der afsættes 143 millioner kroner til Det Frie Forskningsråd, som blandt andet skal bruges på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau.

Der afsættes også 191 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for energi og miljø.

Derudover er der sat 21 millioner af til styrkelse af entreprenørskab, som sætter fokus på entreprenørskab i undervisningen fra ABC til Ph.D.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at forskning har en afgørende betydning for Danmarks fremtid:

”Danmarks vigtigste råstof er viden. Vores økonomi er baseret på viden og drevet af, at vi kan omdanne den viden til nye løsninger, nye arbejdsgange og nye produkter. Derfor er jeg glad for, at vi har prioriteret Danmarks Innovationsfond, som støtter projekter, der for eksempel kan gøre produktionsgange i virksomheder lettere eller gøre hjælpemidler til ældre eller handicappede endnu smartere”, siger Ulla Tørnæs.

”Samtidig er det vigtigt, at vi prioriterer den frie forskning, som er en vigtig del af fødekæden for, at originale ideer kan blive til viden, der er med til at udvikle vores samfund”, understreger ministeren.

 

Forskningsreserven for 2017 fordeler sig således:

Mio. kr. (2017-pl)

2017

Forskningsreserve til udmøntning

555

1.    Danmarks innovationsfond

181

1.1 Forskning i bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi

71

1.2 Forskning i velfærd, sundhed og uddannelse

40

1.3 Forskning i strategiske vækstteknologier

45

1.4 Forskning i rum- og droneteknologi

25

2.   Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

191

2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

61

2.2 Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

130

3.   Entreprenørskab og markedsmodning

40

3.1 Fonden for Entreprenørskab

21

3.2 Markedsmodningsfonden

15

3.2 Early Warning

4

4.   Fri forskning med fokus på talentudvikling mv.

143

4.1 Det Frie Forskningsråd

143

Note: Heraf anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne.