Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Justeret aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet
pdf (87 Kb)

Her kan du downloade den justerede aftale vedr. dobbeltuddannelse. Aftalen blev indgået 31. januar 2017. Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Med aftalen er aftalepartierne enige om at tilvejebringe finansieringen af 'Aftale om et tryggere dagpengesystem' ved at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse på de videregående uddannelser. Aftalen erstatter den tidligere indgåede aftale af 10. november 2016 om dobbeltuddannelse.