Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale om dobbeltuddannelse giver mulighed for sporskifte

Fremover kan alle skifte spor og tage en ny uddannelse seks år efter, at de har afsluttet en videregående uddannelse. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blevet enige om at justere aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse, så der er bedre mulighed for livslang læring.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fremover kan alle skifte spor og tage en ny uddannelse seks år efter, at de har afsluttet en videregående uddannelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blevet enige om at justere aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse, så der er bedre mulighed for livslang læring.

”Man skal ikke bare hoppe rundt fra den ene færdige uddannelse til den anden. Men det skal være muligt at skifte spor undervejs i karrieren og i livet”, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Sammen med partierne bag aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse har regeringen justeret aftalen, så alle kan tage en ny uddannelse seks år efter, at de har færdiggjort en videregående uddannelse.

”Betingelsen er dog, at man skal ud og prøve sin uddannelse af i nogle år. Med den nye aftale om en begrænsning i seks år, er der en fair balance mellem frihed for den enkelte til at søge livslang læring og hensynet til fællesskabet og vores fælles kasse”, fortsætter ministeren.

Der vil være en positivliste med p.t. 24 uddannelser, som folk altid kan søge ind på - også inden for de seks år, da der ikke er nogen nævneværdig arbejdsløshed på disse uddannelser.

Her kan du se positivlisten

Udgangspunktet for aftalen om dobbeltuddannelse har altid været todelt. Dels at skaffe finansiering til et trygt dagpengesystem og dels at få unge til at tænke sig grundigere om, når de vælger uddannelse. Unge i Danmark har skattebetalte uddannelser og et af verdens højeste stipendier til rådighed. Derfor er det afgørende, at de vælger uddannelse med omtanke, og det fremmes fortsat med den justerede aftale.

Med aftalen leverer aftalepartierne stadig 308 mio. kr. årligt til et bedre dagpengesystem.

Fakta om aftalen

  • Alle med en videregående uddannelse kan fremover søge ind på en ny videregående uddannelse seks år efter, at de har afsluttet deres uddannelse.
  • Positivlisten består som hidtil. De pt 24 uddannelser, hvor der ikke er nogen nævneværdig arbejdsløshed, kan man søge ind på inden for de første seks år. Listen revideres hvert andet år.
  • Alle kan søge dispensation, hvis de af helbredsmæssige årsager ønsker en ny uddannelse inden for seks år efter afslutning af første uddannelse, eller hvis den første uddannelse er forældet.
  • Med aftalen bortfalder bl.a. kvalitetspuljen, i stedet har forligskredsen prioriteret at bruge midlerne til at give mulighed for dobbeltuddannelse efter seks år.
  • Der er et merprovenu i 2017 og 2018 på i alt 129 mio. kr. som aftalepartierne er enige om at bruge til at styrke sprog, til udvikling af nye relevante udbud, hvor der er blindgyder og initiativer vedrørende bedre udnyttelse af offentlig forskning via iværksættere.