Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om bedre lægedækning

Sundheds- og Ældreministeriet
Politisk aftale om bedre lægedækning
pdf (243 Kb)

Her kan du downloade aftaleteksten om bedre lægedækning i Danmark. Den politiske aftale blev indgået 9. februar 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftalepartierne er enige om at styrke lægedækningen i Danmark. Alle danskere skal have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset hvor i landet man bor, og uanset hvad man fejler. Det kræver, at der er tilstrækkelig lægedækning i alle dele af landet. Det kan imidlertid konstateres, at der i visse dele af landet er vanskeligheder ved at skaffe læger, bl.a. læger til almen praksis i yderområder og socialt belastede områder og læger til sygehuse uden for de større byer.

Aftalepartierne er enige om, at almen praksis udgør en central del af sundhedsvæsenet, og at sektoren også fremover skal udvikles og moderniseres som led i en styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En stærk almen praksis med fx øget opgavevaretagelse af bl.a. kroniske patienter og større enheder, herunder med øget brug af andet sundhedsfagligt personale, er således afgørende for et bæredygtigt sundhedsvæsen og for borgernes oplevelse af kontinuitet, nærhed og tryghed.

Aftalepartierne ønsker grundlæggende at understøtte en stærk almen praksissektor, men finder at der kan være behov for at se på særlige, midlertidige løsninger på grund af lægedækningsproblemerne nogle steder i landet.