Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sundhedsminister vil have bedre lægedækning

Regionerne skal have mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker. Der skal uddannes flere praktiserende læger og optages flere lægestuderende i Aalborg. Og de praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Det er nogle af de konkrete initiativer, som ifølge regeringens Lægedækningsudvalg bør gennemføres for at sikre en bedre lægedækning.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Regionerne skal have mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker. Der skal uddannes flere praktiserende læger og optages flere lægestuderende i Aalborg. Og de praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov. 

Det er nogle af de konkrete initiativer, som ifølge regeringens Lægedækningsudvalg bør gennemføres for at sikre en bedre lægedækning.

Og sundhedsminister Ellen Trane Nørby er parat til at realisere flere af udvalgets i alt 18 anbefalinger for sikre, at danskerne kan få lægehjælp, uanset hvor de bor:

”Vi skal af med den geografiske ulighed i sundhed. Og derfor skal alle, uanset hvor de bor, og hvad de fejler, have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Danskerne skal trygt kunne regne med, at de kan få den nødvendige lægebehandling”, siger sundhedsministeren.

Sammen med blandt andre regionerne, lægernes organisationer, universiteterne og de lægelige videreuddannelsesregioner vil ministeren nu arbejde videre med anbefalingerne og søge opbakning fra Folketingets partier til at få dem gennemført for at komme lægemanglen til livs:

”Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer. Det skal vi have gjort noget ved, og i regeringen er vi klar til at realisere flere af udvalgets anbefalinger. Nu håber jeg, at der også fra politisk side og faglige kredse vil være opbakning til at gennemføre de nødvendige initiativer for at sikre en bedre lægedækning.” 

For at imødegå lægedækningsproblemerne vil sundhedsministeren bl.a. søge opbakning til, at regionerne kan drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for regionerne at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige.

Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal også øges med 50 ekstra pladser årligt. Og samtidig skal en større andel af hoveduddannelsesforløbene rundt om i landet øremærkes specialuddannelsen i almen medicin.

Sundhedsministeren lægger desuden op til, at praktiserende læger i højere grad skal honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Det skal tilskynde lægerne til at slå sig ned i yderområder og udsatte boligområder, der f.eks. har mange tosprogede og beboere, som står uden for arbejdsmarkedet:

”Der er ingen tvivl om, at det er væsentligt mere krævende, hvis en praktiserende læge har rigtig mange patienter, der eksempelvis har kroniske sygdomme og måske også slås med sociale problemer end hvis man overvejende har patienter, som er mindre syge. Derfor giver det god mening, at lægerne i højere grad honoreres forskelligt alt efter, hvilke patienter de har i deres praksis”, siger Ellen Trane Nørby.

Forslaget er – ligesom flere andre af Lægedækningsudvalgets anbefalinger – overenskomststof. Hvis det skal blive til virkelighed, er det derfor en forudsætning, at de praktiserende lægers organisation, PLO, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan nå til enighed om en honoreringsmodel som led i en ny overenskomstaftale.

Læs Lægedækningsudvalgets rapport

pdf (4,42 Mb)

Fakta om Lægedækningsudvalget

I januar 2016 nedsatte Venstre-regeringen et Lægedækningsudvalg med baggrund i, at der mange steder i Danmark, er udfordringer med lægedækningen.

Udvalget fik til opgave at analysere udfordringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af både sygehuslæger og praktiserende læger på tværs af landet.

Med 18 konkrete forslag vil Lægedækningsudvalg skabe bedre lægedækning for danskerne. Udvalget foreslår bl.a. følgende:

 • Regionerne skal have friere rammer til at drive regionsklinikker
 • Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal øges
 • Lægestuderendes klinikophold under studiet skal spredes geografisk bredere ud
 • Dimensioneringen af videreuddannelsen i almen medicin skal øges
 • Samarbejdet på tværs af regionerne om ansættelse af sygehuslæger skal styrkes
 • Praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov
 • Regioner, kommuner og lægernes organisationer skal samarbejde om at rekruttere og fastholde læger i yderområder og udsatte boligområder
 • Lægestuderende skal i højere grad have mulighed for klinikophold i almen praksis
 • Faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis skal udbredes

  Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Sundhedsstyrelsen, og Finansministeriet har været repræsenteret i Lægedækningsudvalget