Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Aftale på plads: Styrket lægedækning i HELE Danmark

Her finder du fakta og baggrund om aftalen

Sundheds- og Ældreministeriet

En af de vigtigste opgaver for en sundhedsminister er at sikre, at der er god adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i alle dele af landet. Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som på regeringens vegne har forhandlet en aftale på plads med ordførerne fra de øvrige partier i Folketinget.

”Vi er nødt til at tage fat med samme, for det må ikke være sådan, at man i et lille land som Danmark ikke kan regne med at have adgang til en læge i det område, man bor. Det skaber en utryghed og en ulighed i sundhed på tværs af landet, som simpelthen ikke er rimelig, og den skal vi i fællesskab komme til livs,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter:

-----------------------------

Regeringen og aftalepartierne er bl.a. enige om:

  • at forlænge den nuværende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at drive almen medicinske klinikker, op til seks år i tilfælde af lægedækningsproblemer.   
  • at åbne mulighed for, at almen praktiserende læger, der er ønsker at eje flere ydernumre, kan købe ydernumre direkte fra andre praktiserende læger.
  • at omprioritere midler i en treårig overgangsperiode til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der kan sikre bedre lægedækning. Prioriteringen forudsætter, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) aftaler en model for differentieret basishonorar i de aktuelle overenskomstforhandlinger om almen praksis.

-----------------------------

pdf (243 Kb)

”Vi er kommet et vigtigt stykke af vejen med aftalen i dag. Første skridt var at få udvalgets bud på løsninger, og det næste skridt var at få partierne i Folketinget til at give opbakning til de lovændringer, der er behov for. Men udfordringerne med lægedækningen er langt fra løst med det. Vi skal gerne realisere flere af udvalgets anbefalinger, hvis det skal rykke noget,” siger Ellen Trane Nørby og tilføjer:

”Det kræver, at alle er med til at løfte, og derfor vil jeg gerne appellere til, at regionerne, kommunerne, private aktører, PLO, Lægeforeningen og andre relevante aktører spiller med, for kun i fællesskab kan vi bekæmpe problemerne med manglende lægedækning flere steder i landet.”

Foto: Birgitte Carol Heiberg/Scanpix

Aftalen følger op på Lægedækningsudvalgets anbefalinger, som blev præsenteret for knap tre uger siden.

Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag, der skal udmønte initiativerne i den politiske aftale.