Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Udviklingspolitik er klimakamp og særlig indsats for verdens skrøbelige

Udenrigsministeriet

Bredt flertal står bag en ny udviklingspolitisk strategi ’Fælles om Verden’, der vil tage kampen op mod ulighed og fattigdom, forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne.

Partierne bag aftalen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet - og Regeringen - ønsker med den nye strategi at skabe håb og muligheder for de mennesker, der rammes hårdest og virkelig har brug for det. Det handler blandt andet om adgang til sundhedsydelser og kvalitetsuddannelse, om sociale sikkerhedsnet og jobskabelse og om humanitær bistand.

Strategien slår fast, at Danmark vil gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og for den grønne dagsorden. Der skal skrues op for klimaambition­erne og ned for de globale CO2-udledninger. Den grønne omstilling skal fremmes. Det vil sige mere ren energi til mennesker i de fattigste lande. Danmark skal samtidig engagere sig massivt i klimatil­pasning og i arbejdet for bedre natur, miljø og øget modstandsdygtighed til gavn for fattige og sårbare mennesker.

Strategien sætter ind over for de grundlæggende årsager, som tvinger folk på flugt eller får dem til at migrere. Indsatsen i verdens skrøbelige og fattige lande og i nærområderne er en særlig prioritet i strategien. Her lever mange mennesker i ekstrem fattigdom og er særligt hårdt ramt af corona, klimaforandringer, krise og konflikt og manglende demokratiske rettigheder.

Danmarks udviklingssamarbejde vil med strategien stå på et stærkt fundament om at fremme demokratiske værdier og menneskerettigheder. Det gælder ikke mindst indsatsen for piger og kvinders rettigheder og de mest udsatte, sårbare og marginaliserede grupper.

”Vores mål er en mere tryg og bæredygtig verden fri for fattigdom og med mere frihed og demokrati. Derfor har regeringens klare fokus været på at fremme demokrati og menneskerettigheder, på klimaet, fordrivelse og irregulær migration. Det er jeg glad for er tydeligt afspejlet i den nye strategi. Det understøtter også arbejdet med et nyt og mere retfærdigt og humant asylsystem.”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Han tilføjer: ”Det er mig en særlig glæde, at strategien er blevet til i et tæt samarbejde med de fleste af Folketingets partier. Vi er enige om, at vi skal sætte ind over for de grundlæggende årsager, som tvinger folk på flugt eller får dem til at migrere. Og vi skal hjælpe udviklingslandene med at håndtere de alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne og sikre en fremtid med grøn omstilling. Særligt ren energi og vand til de fattigste mennesker er afgørende”.

Med strategien vil Danmark også fremover være et af få lande, som lever op til FN’s målsætning om at give mindst 0,7% af BNI til udviklingssamarbejde.

Udfordringerne skal løses sammen med partnerne – civilsamfundet, FN og de multilaterale organisationer, EU, myndigheder og den private sektor m.fl. De har unikke løsninger, tilstedeværelse og legitimitet, som er med til at levere udviklingssamarbejde, der gør en forskel.

Den nye udviklingspolitiske strategi lægger grundlaget for de kommende fire års udviklingspolitik.

”Det afrikanske ordsprog ‘it takes a village to raise a child’ underbygges med vores nye udviklingspolitiske strategi, hvor stærke og stabile partnerskaber er kernen i forhold til at kunne lave betydningsfulde indsatser, der fremmer helt grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder. Særligt har det været vigtigt for mig, at Danmark fortsat er i front, når det gælder indsatsen for piger og kvinders rettigheder.", siger Karen Ellemann, udviklingsordfører, Venstre.

”En stærk rettighedsbaseret tilgang med ligestilling, piger og kvinders rettigheder samt minoritetsgrupper som gennemgående fokus har været vigtigt for SF. Samtidig understreger vi med strategien vores forpligtigelser for klimaet, naturen og biodiversitet. Gennem klimafinansiering, naturbaserede løsninger og ikke mindst med klimatilpasningen centralt i vores indsats.”, siger Rasmus Nordqvist udviklingsordfører, SF.

”Danmark er et lille land, men vi gør en stor forskel igennem international bistand. Derfor glæder det mig oprigtigt, at vi har fået en bred aftale, der tænker dansk udenrigs- og udviklingspolitik sammen i kampen for en bæredygtig udvikling. Særligt glæder jeg mig over de radikale fingeraftryk med et stærkere fokus på klima, uddannelse og mere myndighedssamarbejde.”, siger Martin Lidegaard, udenrigsordfører, Radikale Venstre.

”Vi er i Enhedslisten glade for at strategien sikrer fokus på den langsigtede udviklingsbistand, fattigdomsbekæmpelse, kvinders rettigheder, klimabistand og kampen mod ulighed. Strategien sætter en fed streg under Danmarks internationale forpligtelser i forhold til menneskerettigheder og konventioner og ikke mindst FN’s verdensmål og Parisaftalerne. Endelig har vi sikret en årlig redegørelse og debat om udviklingsarbejdet i Folketinget. Det giver nye muligheder for at Folketinget og NGO’er kommer tættere på ministerens beslutninger.”, siger Christian Juhl, udviklingsordfører, Enhedslisten.

”Med denne strategi bidrager Danmark aktivt til at håndtere de største udviklingsmæssige udfordringer, som vi står overfor i dag: klima, socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19, skrøbelige stater og det store pres på demokrati og rettigheder, som vi mener, er de vigtigste at prioritere. Vi skal turde at være ambitiøse med afsæt i danske styrkepositioner og turde at tænke nyt, bl.a. bistand som risikovillig kapital og som en investering i FN’s Verdensmål. Vi vil se frem til en årlig redegørelsesdebat.”, siger Katarina Ammitzbøll, udviklingsordfører, Det Konservative Folkeparti

”KD glæder sig over den nye strategi, hvor der er afgørende fokus på menneskerettigheder og internationale konventioner, som skal sikre mennesker en fremtid, hvor de kan leve uden fattigdom, forfølgelser og vold.”, siger Isabella Arendt, politisk leder, Kristendemokraterne.

”Det globale udsyn har altid været i Alternativets DNA. Det samme har bekymringen for klimaet og respekten for demokrati og menneskerettigheder. Derfor er vi også glade for at være med i en strategi, hvor der netop bliver lagt vægt på disse elementer, og hvor der også skal gøres en særlig indsats for piger og kvinders rettigheder.”, siger Franciska Rosenkilde, politisk leder, Alternativet

”Udviklingspolitik handler om solidaritet med de fattigste og mest sårbare mennesker i verden. Jeg er glad for strategiens klare fokus på klimaet og naturen og på mere hjælp i nærområder til kriser og konflikter, hvor behovene er størst. Og så er jeg ikke mindst glad for, at demokrati og menneskerettigheder står helt centralt i strategien. Udvikling i verdens fattigste lande handler nemlig rigtig meget om grundlæggende rettigheder og lige muligheder. Det tror jeg, at vi kan bidrage til med den her strategi.”, siger Daniel Toft Jakobsen, udviklingsordfører, Socialdemokratiet.

Sådan er strategien blevet til
Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om verden, er skrevet sammen med aftalepartierne og med indspil og høringssvar fra civilsamfundet, interesseorganisationer, erhvervslivet og andre interessenter og borgere som udviklingsministeren har modtaget i løbet af vinteren og foråret 2021.

Den konkrete udmøntning af udviklingsbistanden sker hvert år i forbindelse med Finansloven. I 2021 bruger Danmark lidt over 17 milliarder kroner på udviklingssamarbejde.

Læs mere om den nye strategi på Udenrigsministeriets hjemmeside.