Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Sommer- og erhvervspakke skal sætte gang i økonomien og ferieaktiviteterne

Erhvervsministeriet
Udenrigsministeriet
Transportministeriet
Social- og Ældreministeriet
Kulturministeriet

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en samlet pakke, der skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv og sætte gang i eksporten. Aftalen indeholder blandt andet en omstillingspulje til turismeerhverv, støtte til kulturlivet og tiltag målrettet sårbare, børn og ældre.

COVID-19 har haft store konsekvenser for bl.a. turismen, rejsebranchen og luftfarten.

Derfor lancerer regeringen sammen med et bredt politisk flertal en ny sommer- og erhvervspakke, der skal hjælpe de hårdt ramte sektorer og samtidig skabe gode ferieoplevelser for gæsterne.

Som en del af pakken afsættes 178 mio. kr. til omstillingspuljen, som hoteller, restauranter, konferencecentre og andre hårdt ramte virksomheder kan søge til fx bæredygtige tiltag eller nødvendige ombygninger. Der etableres desuden en ordning, hvor restauranter i hele landet kan søge om tilskud på op til 35.000 kr. til at give rabatter eller afholde aktiviteter, som kan lokke turisterne til over sommeren og efteråret.

Med aftalen afsættes også midler til aktiviteter i kultur-, idræts- og foreningslivet, der skal skabe gode kulturoplevelser og arrangementer for bl.a. børn og unge. Samtidig er det aftalt at gøre en særlig indsats for sårbare, handicappede og ældre.

Endelig indeholder pakken 19 eksportinitiativer, der skal understøtte dansk eksport, som på en række områder skal generobre markeder, der har været påvirket af corona-krisen. Formændene for regeringens genstartsteams har igen gjort status på eksporterhvervenes situation og har på den baggrund leveret anbefalinger til regeringen om hvilke indsatser, der bør prioriteres i indeværende år og de kommende to år. Initiativerne har bl.a. fokus på styrket markedsføring, styrket digital innovation i erhvervslivet og grønne markedsmuligheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere en historisk stor sommerpakke. Vi skal stadig passe på hinanden, men vi skal også nyde, at genåbningen går hånd i hånd med det gode vejr. Det er også det, vi underbygger med aftalen i dag, hvor et bredt flertal af partierne igen tager ansvar for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser. Sidste år kom danskerne godt rundt i sommerlandet og ud til den lokale kiosk, museum og hotel, og I år er det lige så vigtigt, at både danskerne og vores ramte erhverv får en god sommer. Derfor sætter vi nu bredt ind med flere initiativer, så gågaderne, restauranterne og vores byer og kyster atter vil summe af sommerglade gæster.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”I Udenrigsministeriet prioriterer vi arbejdet for at styrke dansk eksport oven på Corona-krisen, og ambassaderne løber hurtigt ude i verden - til gavn for danske virksomheder og danske arbejdspladser. Vi har hjulpet rigtigt mange virksomheder og det arbejde fortsætter vi med at lægge mange kræfter i. Særligt små og mellemstore virksomheder, som har været ramt af restriktioner på markederne. Men vi har også i fællesskab lagt sporene for en endnu stærkere grøn og bæredygtig eksport i årene, der kommer. Jeg er derfor tilfreds med aftalen, hvor vi kombinerer akutte tiltag med opdyrkning af nye muligheder, der understøtter den globale grønne omstilling og bidrager til vores egen velfærd og gode danske arbejdspladser.”

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

"Det var utrolig positivt at opleve, at så mange danskere fik så stor glæde af sommerpakken sidste år. Mange valgte at sejle til en af Danmarks mange øer eller rejse billigt rundt i sommerlandet med kollektiv transport. Med dette års sommerpakke har vi taget de store succeser og gjort dem mere fleksible. Det håber jeg vil blive taget godt imod; både af de mange der ønsker at holde deres ferie i Danmark og ikke mindst på de øer, der nu får stor fleksibilitet til at indrette færgesejladsen efter lokale forhold."

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

”Samfundet åbner og regeringen og Folketinget har tidligere afsat mere end 500 mio kr. til kulturarrangementer, koncerter eller ledsagelse til sociale aktiviteter, så mange ældre kan se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Nu er tiden kommet til at give en ekstra hånd til vores mest sårbare ældre og særligt ældre med demens og deres pårørende, der har haft en hård tid under coronanedlukningen. Derfor afsætter vi nu midler til f.eks. supplerende, personlig eller praktisk hjælp, indkøb eller måske en snak om stort eller småt. Vi har bedt de svageste om at være de stærkeste under coronakrisen, og derfor er jeg glad for, at vi nu som samfund kan betale lidt tilbage. Coronakrisen har også sat sit præg på mange udsatte børn og unge. Fjernundervisning, isolation og mangel på sociale relationer i fritiden har betydet, at de er kommet længere væk fra fællesskaber og dagligdag. Derfor sætter vi nu også ind med ekstra ferielejre, oplevelser til børn og unge med handicap og tilskud til sommeraktiviteter, som kan være med til at give et vigtigt afbræk fra hverdagen for mange udsatte børn og unge.”

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan sende 330 mio. kr. ud til kulturlivet. Det er tiltrængt, da det har været hårde tider under pandemien for kunstnere, foreninger og erhvervsdrivende på kulturområdet. Hjælpepakkerne har holdt hånden under den etablerede kultur, men mange kunstnere og erhvervsdrivende har ikke haft muligheder for at øve, arbejde og tjene penge på deres profession. Nu sætter vi gang i kultur- og idrætslivet med en sommerpakke, der bl.a. giver mulighed for flere publikumsrettede aktiviteter over sommeren og støtte til vores foreninger, der har oplevet et fald i antallet af medlemmer under pandemien.”  

Læs mere om sommer- og erhvervspakken på Erhvervsministeriets hjemmeside.