Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen indgår bred aftale om sommer- og erhvervspakke

Finansministeriet

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er enige om en sommer- og erhvervspakke på 1,65 mia. kroner, der skal sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren. Samtidig udfases de generelle hjælpepakker og erstattes af målrettede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Dansk økonomi er på vej tilbage i takt med genåbningen, og den seneste prognose viser, at der er udsigt til en økonomisk vækst på 2,1 pct. i 2021 og 3,8 pct. i 2022.

Der er der dog stadig brancher, som har været hårdere ramt af nedlukning end andre. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti afsætter derfor samlet 1,65 mia. kr. til en sommer- og erhvervspakke, som skal understøtte de sektorer, der fortsat kæmper med at komme tilbage. Det gælder bl.a. turismeerhvervet, kulturlivet og oplevelsesøkonomien.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Med aftalen giver vi de mest trængte brancher en særlig hånd, så de kan komme bedst muligt tilbage. Samtidig har vi et ekstra fokus på de mange børn og ældre, der har betalt en høj pris, mens samfundet har været lukket, og som vi nu giver mulighed for at få en god sommer med nye oplevelser. Det er jeg er rigtig glad for, at et bredt flertal vil støtte op om."

I sommer- og erhvervspakken indgår bl.a.

  • En ramme på 295 mio. kr. målrettet en kickstart at turismeerhvervet i Danmark
  • En ramme på 110 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden
  • En ramme på 330 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet
  • En ramme til sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældres trivsel på 165 mio. kr.
  • En ramme til særligt udsatte sektorer på 400 mio. kr.
  • Partierne bag Aftale om udbetaling af resterende indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker forhandler udmøntningen af reserver på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023 til at styrke dansk eksport.

På baggrund af den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger ophører de generelle kompensationsordninger 1. juli og erstattes af nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder. Aftalen bidrager dermed til at sikre en forsvarlig overgang fra hjælpepakker til en genåbnet økonomi.

Låne- og garantiordninger i Vækstfonden, EKF og Rejsegarantifonden videreføres til 30. september 2021. Støtte til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. for-længes til 30. september 2021 (nødpulje 2) med afsæt i de gældende principper for arrangørordningen. Det gælder også den tilpassede ordning for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet mv. (nødpulje 4). Endelig forlænges lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige.

Regeringen indkalder partierne bag aftalen til forhandlinger om den nærmere udmøntning af de afsatte rammer, herunder eventuel omprioritering mellem rammerne.

Læs mere om sommer- og erhvervspakken på Finansministeriets hjemmeside.