Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Sjællænderne skylder mest til det offentlige

Skatteministeriet

Ubetalte skatter, underholdsbidrag og politibøder. Danskerne har i gennemsnit gæld til det offentlige for cirka 105.000 kroner. Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor den gennemsnitlige gæld til det offentlige er på 127.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen.

”For den her regering er det helt centralt, at enhver svarer sit, og skylder man penge til det offentlige, så skal man naturligvis betale dem. Med den her opgørelse kan vi se, hvordan gælden fordeler sig i Danmark på tværs af køn og alder. Det er vigtig viden i vores arbejde med at inddrive gælden mere effektivt,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Gennemsnittet dækker over store regionale forskelle, for mens sjællænderne i gennemsnit skylder 127.000 kroner til det offentlige, skylder midtjyderne ”kun” 95.000 kroner i gennemsnit. Derudover er der stor forskel på den enkeltes gæld. Hvor nogen skylder få kroner, drejer det sig om store millionbeløb for andre.

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive gæld på vegne af de hundredvis af offentlige kreditorer fra både stat, kommuner og offentlige virksomheder, som danskerne skylder penge. Men på trods af, at Gældsstyrelsen i 2020 inddrev et rekordhøjt provenu på 10,4 mia. kr. igennem en række indsatser som lønindeholdelse, rykkerudsending samt modregning, så har cirka 1,1 mio. danskere stadig gæld til det offentlige.

Derfor varsler skatteministeren drøftelser med Folketingets partier om yderligere indsatser.

”Det går den rigtige vej med inddrivelsen af gæld, men det er simpelthen ikke i orden, at 1,1 mio. danskere skylder penge til det offentlige. Selv om der er god fremdrift i arbejdet med at genoprette gældsområdet, så må vi erkende, at det er kompliceret, og at vi langt fra er i mål. Derfor vil jeg senere på året drøfte yderligere indsatser med Folketingets partier,” siger Morten Bødskov.

Regeringen gennemførte i 2019 et eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer. Siden eftersynet har regeringen afsat ca. 2,7 mia. kr. mere til skattevæsenet, end der var lagt op til, da regeringen tiltrådte.

Desuden har regeringen igangsat et arbejde om en flerårig aftale for skattevæsenet. Det skal samlet set skabe ro om skattevæsenets økonomi og prioriteringen af ressourcer.

Læs mere om fordelingen af ubetalte skatter på Skatteministeriets hjemmeside.