Nyhed

Skærpet kontrol sikrer milliarder fra organiseret skattekriminalitet

Skatteministeriet

Kontrollen mod organiseret kriminalitet er blevet mere effektiv, og de seneste år har kontrol mod momskarruseller medført skatte-opkrævninger for ca. 2 mia. kr.

Skattestyrelsens kontrol mod momskarrusel-svindel viser en højere og mere stabil træfprocent. I 2020 førte 87 pct. af kontrollerne til, at skattevæsenet opdagede svindel. Det viser nye tal i en publikation om kontrolindsatsen fra Skattestyrelsen. 

”Vi kan se, at den her type økonomisk kriminalitet bliver stadig mere organiseret og planlagt. Det betyder også, at vi som samfund er nødt til at skærpe kampen mod den slags skattekriminalitet. Det er et område, som jeg følger tæt og en styrkelse af skattekontrollen er en af regeringens vigtigste mærkesager,” siger skatteminister Morten Bødskov.

I løbet af de senere år er sager med momskarrusel-svindel blevet mere komplicerede og i  takt med denne udvikling har Skattestyrelsen målrettet kontrolindsatsen mod den organiserede svindel med momskarruseller. I perioden fra 2016 til 2020 har Skattestyrelsen foretaget knap 2.200 kontroller, der har resulteret i skatteopkrævninger for ca. 2 mia. kr. 

”Jeg ser med meget stor alvor på virksomheder og enkeltpersoner, der bevidst udnytter skattesystemet for egen vindings skyld og til stor skade for fællesskabet. Det gælder selvfølgelig særligt, når der er tale om grov organiseret skattesvindel, som begås af skruppelløse svindlere. Vi har allerede skærpet kontrollen, men jeg vil bestemt ikke udelukke, at der kan blive brug for yderligere tiltag,” siger Morten Bødskov. 

Med den politiske aftale En styrket skattekontrol fra april 2020 blev det aftalt at styrke den generelle kontrolindsats på momsområdet med i alt ca. 90 nye medarbejdere. Det sker som led i regeringens reform af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 skal ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

Læs mere om skærpet kontrol med organiseret skattekriminalitet på Skatteministeriets hjemmeside.