Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen vil stramme reglerne for handel med tobak

Skatteministeriet

Regeringen vil indføre strammere regler og hårdere sanktioner, inden afgifterne på tobak stiger igen. Cigaretter med gamle afgifter må ikke sælges mere end tre måneder efter stigningen, og overtrædelse af reglerne skal medføre bødestraf.

Med finansloven for 2020 blev det aftalt, at afgifterne på tobak skulle forhøjes af to omgange for at mindske antallet af rygere. Efter den første afgiftsstigning i 2020 sænkede flere tobaksproducenter priserne på tobak i modstrid med intention i lovgivningen. Regeringen svarer nu igen med et lovforslag, der skal stramme reglerne for handel med tobak. 

”Det vi så sidste år, var direkte usmageligt. Afgifterne skulle have medført højere priser og dermed bedre folkesundhed, men flere store tobaksproducenter valgte at gå stik imod intentionen i lovgivning og sælge cigaretter til dumpingpriser for at vinde markedsandele. Det kaldte på et klart politisk modsvar, og det kommer vi med nu”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Forud for afgiftsforhøjelsen i 2020 havde flere forhandlere af cigaretter også hamstret store tobakslagre med gamle stempelmærker for på den måde at kunne sælge cigaretter til gamle lave priser, længe efter de nye afgifter var indført. Regeringen vil undgå, at det samme sker igen, når afgifterne på tobak stiger den 1. januar 2022. 

Med det nye lovforslag vil regeringen derfor gøre det forbudt at sælge cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker. Forbuddet vil betyde, at grossister og detailhandlere kan få en bødestraf for at sælge cigaretter, hvor der er betalt gamle afgifter, hvis det sker mere end tre måneder efter, at de nye afgifter er trådt i kraft. 

”Vores forslag skal sørge for, at prisen på en pakke cigaretter stiger, ligesom det var meningen fra start, og at der ikke bliver solgt cigaretter med gamle afgifter, længe efter satsen er hævet. Vi indfører også bødestraf for overtrædelse af reglerne, samtidig med at vi forhøjer ordensbøderne til 15.000 kr. Derudover har vi for nyligt indgået en bred aftale, der blandt andet styrker kontrollen med cigaretter og andre tobaksvarer. Og vi forventer at komme med flere forslag i efteråret”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Læs mere om forslaget på Skatteministeriets hjemmeside.