Nyhed

Nu bliver tobakken gemt væk i butikkerne

Sundhedsministeriet

Den 1. april 2021 trådte flere bestemmelser i tobaksloven i kraft. Tobakken bliver gemt væk i butikkerne, der er skærpet reklameforbud og strengere straffe. Initiativerne skal sikre, at færre børn og unge begynder at ryge.

Alle tobaksvarer, e-cigaretter og lignende skal være gemt væk i butikkerne, indtil en kunde spørger efter dem. Det er et af initiativerne i den nationale handleplan mod børn og unges rygning, som er aftalt af et bredt flertal i Folketinget.

Loven, der udmønter den nationale handleplan, blev vedtaget i december 2020. Den indeholder en lang række af tiltag, der skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Det er mit klare mål, at færre unge skal begynde at ryge. De skal heller ikke blive afhængige af nikotin. Derfor er det rigtig godt, at der nu træder flere lovændringer i kraft. Vi har allerede sikret, at der ikke må ryges i skoletiden på skoler, kostskoler og efterskoler. Og nu sikres det også, at børn og unge fx ikke skal konfronteres med tobaksvarer, når de er ude at handle. Det er vigtige skridt mod at passe på vores børn, unge og den generelle folkesundhed, og reglerne strammes yderligere hen over året.”

Op mod hver fjerde dødsfald herhjemme kan relateres til rygning. Og studier viser, at jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for tobaksafhængighed og for at udvikle rygerelaterede symptomer og sygdomme.

Den 1. januar 2021 blev der indført krav om røgfri skoletid for eleverne på skoler, kostskoler og efterskoler, og i dag træder flere tiltag i kraft. Blandt andet bliver tobakken gemt væk i butikkerne, der er skærpet reklameforbud og markant strengere straffe ved salg af tobaksvarer m.v. til børn under 18 år.

Der er sket et fald i antallet af unge rygere i alderen 15-29 år herhjemme. Andelen, der ryger dagligt og lejlighedsvist, er faldet fra 26 procent i 2019 til 23 procent i 2020. Det viste undersøgelsen Danskernes Rygevaner 2020, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen udgav d. 5. marts i år. Faldet kan hænge sammen med at prisen på cigaretter er steget, og at flere skoler og arbejdspladser, har indført røgfri skole- og arbejdstid i løbet af 2020. 

Men andelen af unge, der ryger dagligt, er fortsat markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer. Det er håbet, at initiativerne i handlingsplanen kan gøre op med det.

Fra d. 31 juli 2021 indføres der også røgfri skoletid for eleverne på landets ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og unge under 18 år. Og institutioner med udbud af ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år, fx erhvervsskoler og FGU omfattes af kravet om røgfri matrikel. Dermed må hverken elever, lærere eller andre ryge på institutionernes område.

Læs mere om bestemmelserne i tobaksloven på Sundhedsministeriets hjemmeside.