Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Justitsministeriet
Udenrigsministeriet
Regeringen har et mål om at få flyttet asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU’s grænser. Ny lovgivning er nødvendig, viser ny juridisk analyse. Minister sender derfor snart et lovforslag i høring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i samarbejde med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet udarbejdet en juridisk analyse af mulighederne for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling i et tredjeland inden for rammerne af international ret.

Det er vurderingen, at hverken Danmarks folkeretlige forpligtelser eller forpligtelser over for EU forhindrer, at Danmark indgår en aftale med et tredjeland om overførsel af asylansøgere med henblik på indkvartering og behandling af asylansøgningerne uden for EU’s grænser.  Der vil skulle ske indledende sagsbehandling i Danmark i alle sager, før en asylansøger kan overføres.

Ordningen vil kræve ændringer i dansk lovgivning. I dag indeholder dansk lov ikke regler, der muliggør, at asylansøgere kan overføres til et tredjeland. Det skal der skabes hjemmel til i udlændingeloven. Regeringen sender derfor snart et lovforslag i ekstern høring, som skal muliggøre en aftale om asylsagsbehandling og beskyttelse uden for EU.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det nuværende asylsystem har spillet fallit. Sidste år druknede i gennemsnit tre mennesker om dagen på vej over Middelhavet. Og Danmark og EU bruger enorme ressourcer på at behandle sager for asylansøgere, som ofte ikke har behov for beskyttelse. Det er totalt uholdbart. Der er brug for at gentænke hele asylsystemet. Vi skal anspore færre til at tage den farefulde rejse over Middelhavet, så vi i stedet kan bruge pengene på at hjælpe flere og bedre i nærområderne.

En af vejene dertil er at flytte behandlingen af asylsager og beskyttelsen af flygtninge uden for EU’s grænser. Så er der nemlig slet ikke nogen grund til at betale menneskesmuglerne for en plads i gummibåden. Og så skal vi ikke bruge 300.000 kroner om året for hver eneste afvist asylansøger, der nægter at rejse hjem.

Derfor har vi arbejdet på at realisere vores ambition, fra den dag vi satte os i regeringskontorerne. Nu kan vi så fortælle, at vi har identificeret en god håndfuld lande, hvor vi ser muligheder for at indgå et samarbejde og har indledt en mere konkret dialog med nogle af dem.

Og jeg er glad for, at vi også har afklaret, at de internationale konventioner ikke står i vejen. Det er et vigtigt skridt på vejen mod et bedre asylsystem. Næste skridt bliver at foretage de nødvendige ændringer i dansk lov."

Læs mere om den juridiske analyse på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.