Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Politisk aftale om 50 millioner kroner til fremme af bæredygtigt byggeri

Indenrigs- og Boligministeriet

Regeringen har indgået en aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af midler til fremme af bæredygtigt byggeri. Midlerne er afsat med finansloven for 2021.

Partierne er enige om, at puljen skal anvendes til indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt. Derudover skal vejledningen for virksomheder styrkes frem mod indfasningen af krav til bygningers klimaaftryk ligesom udviklingen af miljødata for byggematerialerne skal fremmes.

”Byggebranchen er kendetegnet ved mange små aktører, og det er vigtigt, at alle kan følge med indfasningen af de krav til bygningers klimaaftryk, der følger af den politiske aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri. Jeg er derfor glad for, at regeringen sammen med partierne bag finansloven 2021 kan iværksætte denne målrettede indsats, der skal understøtte byggebranchens grønne omstilling i de kommende år”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Læs mere om den politiske aftale på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.