Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

19 initiativer skal sikre grønne byer og en levende hovedstad

Indenrigs- og Boligministeriet
Kulturministeriet
Miljøministeriet
Transport- og Bygningsministeriet

Regeringen præsenterede i dag udspillet ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’ med 19 nye initiativer, der skal styrke den grønne omstilling i landets større byer og sikre en hovedstad, der er endnu bedre at bo og leve i.

Ser man ud i verden, er det langt fra en selvfølgelighed, at byer er grønne og gode at leve i. I Danmark er vi godt på vej allerede. Men vi skal videre. Derfor præsenterer regeringen i dag udspillet ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’, som retter sig mod alle større byer i hele landet og præsenterer en række specifikke initiativer for hovedstadsområdet.

Regeringen vil med udspillet sikre en grønnere biltrafik, renere luft og mere plads til naturen i de store byer rundt om i landet. Samtidig skal udspillet stimulere erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet og imødekomme den stigende efterspørgsel på boliger.

”Vi vil nu bane vejen for, at danskerne i landets større byer får mulighed for at invitere naturen ind i byen og gå forrest i den grønne omstilling. Samtidig vil vi gøre en særlig indsats for hovedstadsområdet og løfte nogle af de helt særlige udfordringer, som Danmarks største byområde står overfor. Det handler ikke mindst om at sikre plads til billige boliger og til fremtidens erhverv, herunder også produktionsarbejdspladser,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Regeringen foreslår blandt andet, at en række kommuner får mulighed for at skærpe miljøzonerne, at etablere nul-emissionszoner og at indføre et forbud mod gamle brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning. Derudover afsættes der 50 mio. kr. til bynær skov.

”Alt for mange danskere bliver alvorligt syge eller dør for tidligt af luftforurening særligt i de største byer. Derfor vil vi nu tage de næste skridt for renere luft i byerne. Kommunerne får simpelthen en række nye, slagkraftige redskaber i værktøjskassen, som de kan bruge til at tage fat på forureningen fra blandt andet dieselpersonbiler uden partikelfiltre og ældre brændeovne. Samtidig kommer der mere bynær skov, fordi for få har adgang til natur tæt på i byerne, selvom vi ved, at det er godt for trivsel og livskvalitet. Så vi samlet får både sundere og grønnere byer,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Det er samtidig vigtigt for regeringen, at børn, unge og voksne har adgang til at deltage i idrætsaktiviteter. Det kræver, at de fysiske rammer er på plads. Det er ikke tilfældet i København eller på Frederiksberg, hvor antallet af idrætsanlæg er markant lavere end resten af landet. Ca. 1.400 indbyggere i Københavns Kommune skal deles om et idrætsanlæg, mens det i gennemsnit er ca. 470 indbyggere i resten af landet. Regeringen foreslår derfor, at der afsættes en ramme til et markant løft af idrætsfaciliteterne i København og på Frederiksberg, som får mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030.

”Forskellene på tværs af kommuner i adgangen til at kunne dyrke sport og være i en forening er en af de største strukturelle udfordringer i dansk kultur- og fritidsliv. Det er vigtigt, at alle børn, unge og voksne har stærke fællesskaber og gode oplevelser uden for deres skole- eller arbejdsliv. Det kræver, at de fysiske rammer for at leve et aktivt liv er til stede. Og det er de i øjeblikket ikke i København og på Frederiksberg, hvor der er markant færre idrætsanlæg per indbygger end i resten af landet. Det skaber kapacitetsproblemer og lange ventelister. Og det kan holde børn, unge og voksne fra at leve det aktive og sunde liv, som de ønsker. Det skal vi ændre på. Nu giver vi København og Frederiksberg mulighed for at renovere og bygge flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt,” siger kulturminister Joy Mogensen.

Derudover vil regeringen også sikre, at infrastrukturen understøtter udviklingen med blandt andet en udvikling af Københavns Lufthavn.

”Vores infrastruktur binder Danmark sammen, samtidig er det vigtigt, at vi er koblet solidt til resten af verden. Her er luftfarten helt afgørende, og især Københavns Lufthavn, som er indgang til hele Danmark for en stor del af både forretningsrejsende og turister. Det skal vi fastholde og bygge videre på,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Læs mere de 19 initiativer på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.