Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Pauseregler er ophævet for køreskoleelever

Transport- og Boligministeriet

Transportministeren ophæver også pausereglerne for elever, der modtager særlig køreundervisning. Det betyder, at de ikke skal starte forfra i deres forløb som følge af den lange nedlukning af samfundet i forbindelse med covid-19.

Landets køreskoler er en del af de liberale erhverv, der er lukket ned i forsøget på at bremse smittespredning af coronavirus. Indtil videre har der været regler om, at elever på køreuddannelserne, der skal generhverve deres kørekort efter at have modtaget kørselsforbud, skal starte forfra på køreuddannelsen, hvis de har været fraværende fra undervisningen i mere end tre måneder. Grundet disse regler og den lange nedlukning af køreskoleerhvervet vil eleverne nu komme i klemme. Derfor ophæver transportminister Benny Engelbrecht midlertidigt pausereglerne for den særlige køreundervisning.

"Det er uhensigtsmæssigt, at eleverne på køreuddannelserne, kommer i klemme grundet pausereglerne, når de på grund af corona-nedlukningen ikke har haft mulighed for at fortsætte på deres køreuddannelse. Derfor er pausereglerne nu midlertidigt ophævet, for så vidt angår elever, der modtager særlig køreundervisning. Eleverne vil derfor kunne fortsætte deres forløb på samme niveau som før nedlukningen, når køreskolerne åbner igen," siger transportminister Benny Engelbrecht.

Siden foråret 2020 har pausereglerne for den almindelige køreundervisning været ophævet, men det har ikke været tilfældet for den særlige køreundervisning – dvs. for elever der skal igennem efter et kørselsforbud. Den aktuelle nedlukning af prøver og køreuddannelsesaktiviteter har varet næsten tre måneder, og de elever, som har påbegyndt særlig køreundervisning forud for nedlukningen, vil risikere at blive ramt af pausereglerne, og kunne se frem til at skulle starte forfra på deres køreuddannelse. Men med ophævelsen af pausereglerne kan de nu fortsætte deres køreuddannelse, når køreskolerne åbner igen. Ophævelsen af pausereglerne træder i kraft den 31. marts 2021.