Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred aftale om justering af taxiloven

Transportministeriet

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om at justere taxiloven. Det betyder blandt andet, at man fremover som udgangspunkt skal kunne fremlægge dokumentation for sine danskkundskaber for at blive optaget på chaufførkurset.

Der er også enighed om at lave en ny vejledning om forståelsen af overenskomstbestemmelsen i taxiloven, og at bestemmelsen fremover også skal gælde for tilladelser udstedt i henhold til den tidligere taxilov. Der er også enighed om at tilpasse afgift- og gebyrsatserne for at få udstedt et chaufførkort eller en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Området er i dag underfinansieret, så stigninger er uundgåelige for at indtægterne kan dække omkostningerne til sagsbehandlingen."

"Jeg er glad for, at vi nu er enige om en række mindre justeringer, på baggrund af den evaluering af taxiloven, der kom før jul. Det er et helt rimeligt krav, at man skal kunne føre en samtale på dansk, når man kører taxi, og det får vi nu bedre dokumentation for. Samtidig er vi også enige om, at det i lyset af coronasituationen ikke er hensigtsmæssigt at lave store justeringer af taxiloven på nuværende tidspunkt," siger transportminister Benny Engelbrecht.

Partierne har derfor også aftalt, at næste evaluering af taxiloven først udarbejdes fire år efter lovens ikrafttræden, det vil sige i 2022. På det tidspunkt skal der blandt andet ligge en analyse af taxibetjeningen i landdistrikter.

Læs mere om den brede aftale på Transportministeriets hjemmeside.