Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny politisk aftale om social kontrol

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

På finansloven for 2021 blev der afsat 40 millioner kroner til at sætte ind over for social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Nu er partierne bag finanslovsaftalen blevet enige om, hvad pengene skal gå til.

De skal blandt andet bruges på at etablere fire nye udslusningsboliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol. Der er i forvejen fem udslusningsboliger i Danmark. Midlerne vil også gå til psykologstøtte og terapi til personer før, under og efter et ophold på et krisecenter.

Derudover afsættes der midler til at opkvalificere fagfolk – jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger – og centrale civilsamfundsaktører, så de er klædt på til at opspore, forebygge og håndtere mulige tilfælde af social kontrol. Og endelig udvides ordningen med sikkerhedskonsulenter, som hjælper fagfolk og borgere i konkrete sager om social kontrol.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“I Danmark bestemmer kvinder selv, om de vil giftes eller afbryde et ægteskab. Det skal imamer eller ældre familiemedlemmer ikke bestemme. Vi skal aldrig acceptere den kultur, der med vold og trusler fastholder kvinder i usynlige fængsler. Med denne aftale styrker vi forebyggelsen af social kontrol og sikrer bedre exit-programmer til kvinder, der er på flugt fra vold og kontrol.”

Læs mere om den politiske aftale på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.