Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny implementeringsplan skal styrke indsatsen for kvinder, fred og sikkerhed

Forsvarsministeriet

I dag udgiver Forsvarsministeriet en ny implementeringsplan for en række initiativer, som i 2021 skal styrke indsatsen inden for kvinder, fred og sikkerhed. Planen skal sikre, at kønsperspektivet bliver tænkt ind i Forsvarets opgaveløsning – fra rekruttering over kønskrænkende adfærd til arbejdet for kvinders rettigheder der, hvor Forsvaret er til stede ude i verden.

"Der er ingen tvivl om, at mangfoldighed skaber et stærkere forsvar. Derfor er det er afgørende, at flere kvinder vil være en del af Forsvaret. Med planen hæver vi ambitionsniveauet. Både hjemme i Danmark og ude i verden," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Implementeringsplanen kommer som opfølgning på Danmarks fjerde nationale handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed, som blev udgivet i december af Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Planen konkretiserer, hvordan Forsvarsministeriet agter at bidrage til at opnå de fælles strategiske målsætninger i handlingsplanen.

Konkret er der eksempelvis tale om, at Forsvarsministeriet i internationale fora som fx NATO vil løfte dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed, ligesom dagsordenen vil blive prioriteret i de internationale missioner, Danmark deltager i.

I alt indeholder planen mere end 30 brede initiativer, som er inddelt under temaerne ”Danmark som sikkerhedspolitisk aktør”, ”Kvinders deltagelse i arbejdet med fred og sikkerhed” og ”Seksuel og kønsbaseret vold i konfliktsituationer samt indsatsen mod kønskrænkende adfærd”.

Læs mere om den nye implementeringsplan på Forsvarsministeriets hjemmeside.