Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Trygheden først

Bred flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden på plads

Justitsministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup på pressemøde i Politigården

Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige er i dag nået til enighed om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Aftalen indeholder bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Partierne er derudover bl.a. enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt mv. samt et meroptag af studerende på Politiskolen, der samlet set vil bringe politistyrken op på et historisk højt antal betjente.

Justitsminister Nick Hækkerup er sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Aftalen omfatter de økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden i perioden 2021-2023, hvor der samlet set afsættes ca. 650 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden.

Med aftalen ønsker partierne et mere nærværende og synligt politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og som er til stede og tilgængeligt i hele landet. Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet og ud i landet til bl.a. de nye nærpolitienheder. Og sagsbehandlingstiderne skal ned, mens politiet i højere grad skal blive bedre til at håndtere den komplekse og digitale kriminalitet.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Jeg er utroligt glad for, at vi efter lang tids forhandlinger i dag har landet en bred aftale om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi. På tværs af Folketinget er vi enige om at øge politiets tilstedeværelse lokalt og løfte den nære tryghed med en nærhedsreform, der bringer politiet tættere på borgerne. Vi styrker politiet med 20 nye nærpolitienheder, 110 dedikerede lokalbetjente og flere beredskabspatruljer. Med aftalen øges politistyrken med 450 nye politibetjente, og vi frigør samtidig 115 politibetjente ved at flytte en række opgaver ud af politiet, mens vi beholder politibetjentene. Desuden styrker vi indsatsen mod den komplekse og svære kriminalitet ved at samle kræfterne i en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Vi tilfører også ressourcer til straffesagsbehandling i politiet og anklagemyndigheden, så borgere, der har været udsat for en forbrydelse, ikke skal vente alt for længe på at se gerningsmanden blive stillet til ansvar, og så de selv kan komme videre med deres liv.

Jeg er ikke i tvivl om, at aftalen i dag kommer til at være bærende for et fremtidigt trygt og nært Danmark.”

Læs mere om den brede flerårsaftale på Justitsministeriets hjemmeside.