Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Vanvidsbilisme

Aftale om initiativer mod vanvidskørsel på plads

Justitsministeriet
Transport- og Boligministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup, trafikminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov ved pressemøde på Politigården

Regeringen er i dag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om at gennemføre initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel. Partierne er samtidig blevet enige om en række yderligere tiltag mod vanvidsbilisme, der blandt andet omfatter en markant skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel og skærpelse af straffen for flugtbilisme. Aftalen giver ligeledes mulighed for, at biludlejere og leasingselskaber kan få indblik i, om en person tidligere er straffet for vanvidsbilisme.

Regeringen præsenterede i februar 2020 udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der med en række initiativer skulle sætte hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. På grund af covid-19-situationen i foråret blev lovbehandlingen af udspillet udskudt til det nye folketingsår.

Regeringen har i den seneste tid haft drøftelser med Folketingets partier om indsatsen mod vanvidsbilisme. På den baggrund har regeringen nu indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om gennemførelse af initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel, og partierne er samtidig blevet enige om følgende nye initiativer:

 

  • Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.
  • Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 pct., og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 100 pct. Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.
  • Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 50 pct. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 pct.
  • Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel.

Justitsministeren og transportministeriet vil snarest muligt fremsætte to lovforslag, der gennemfører de nødvendige lovændringer.

 

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag på tværs af Folketinget står sammen om en bred aftale, der skal sætte en stopper for vanvidsbilisternes egoistiske og uacceptable adfærd. Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem. Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, og dagens aftale er et meget vigtigt værktøj til at fjerne både vanvidsbilisterne og deres biler fra vejene.”

 

Transportminister Benny Engelbrecht:

”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at der er bilister, som kører så vanvittigt hensynsløst og risikerer ikke bare deres eget, men også mange andres liv. Det skal stoppes – hurtigt og hårdt, og derfor kommer der nu endnu større konsekvenser for vanvidsbilisterne og for de biler, de kører i. Vi fjerner simpelthen bilen – og chaufføren får en betydeligt hårdere straf end tidligere. Det er en god aftale, der nu er indgået, og jeg ser frem til, at vi får sat foden hårdt ned over for vanvidskørsel.”

 

Læs mere om aftalen vedrørende vanvidskørsel på Justitsministeriets hjemmeside.