Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Udspil

Vanvidskørsel skal stoppes

Transport- og Boligministeriet
Skatteministeriet
Justitsministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup, trafikminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov ved pressemøde på Politigården

Regeringen præsenterer i dag udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der skal styrke og løfte den nuværende indsats mod vanvidskørsel. Udspillet indeholder ni initiativer, der blandt andet omfatter flere strafskærpelser, en udvidet mulighed for konfiskation af vanvidsbiler og kørekort samt en styrket indsats mod stråmænd ved leasing.

Gennem den seneste tid har der været en række skrækkelige eksempler, hvor personer uden omtanke kører vildt, ustyrligt og over dobbelt så hurtigt som tilladt i tæt befærdede områder. Der er tale om en hensynsløs adfærd, der udsætter menneskers liv for fare, og som i enkelte tilfælde har haft fatale konsekvenser. Myndighedernes nuværende indsats trænger til et løft med flere stærke redskaber til effektivt at få sat ind mod vanvidskørsel.

Hurtig og hård indsats
Justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov fremlægger et udspil med ni målrettede tiltag vil regeringen styrke myndighedernes muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje. Vanvidskørsel skal stoppes.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og billistens kørekort skal inddrages med det samme. Uanset ejerforhold. I den forbindelse har vi nu lavet en fast definition af, hvad vanvidskørsel er, så der ikke nogen tvivl om, hvornår politiet skal beslaglægge biler og inddrage kørekort. Herudover kan vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe. Vi skal have trygheden tilbage på vejene – vanvidskørsel skal stoppes.”

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler:

- Det er afgørende, at vi har tillid til hinanden i trafikken. At vi passer på hinanden og respekterer de gældende love og regler, når vi færdes på vores veje og stier. Derfor er det fuldstændig uacceptabelt, at vi efterhånden har set mange eksempler på vanvidskørsel, hvor bilisten udsætter uskyldige trafikanter for overhængende fare, og som er en direkte trussel mod den civiliserede adfærd, vi normalt har i trafikken herhjemme. Derfor har vi allerede i efteråret igangsat et arbejde med at få stræknings-ATK på Storebæltsforbindelsen og i Øresundstunnelen, hvor der har været flere episoder med vanvidskørsel. Regeringen ønsker at sætte hårdt ind mod vanvidskørsel. Det fremgik også af statsministerens nytårstale. Derfor præsenterer vi nu flere yderligere initiativer, der skal sikre, at det igen bliver trygt at færdes i trafikken.

Skatteminister Morten Bødskov udtaler:

”Vi har set eksempler på, at vanvidsbilister har kørt rundt i store leasede biler. Derfor skal vi have strammet skruen over for branchen med grundigere kontrol. Vi giver samtidig en række leasingselskaber mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt, inden selskaberne udleverer dem nøglerne til en ny bil med en stor motor.”

Se hele pressemødet fra Køåbenhavns Politigård
pdf (1,14 Mb)