Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny aftale sikrer større lokal indflydelse på kystnær grøn energi

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

Større kommunal medbestemmelse, tydeligere rammer og åbning for ny teknologi. Det er resultatet af en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal om en justering af den såkaldte åben dør-ordning for vedvarende energi på havet.

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om styrke hensynet til lokale borgere og samtidig videreføre de gode elementer i den såkaldte åben dør-ordning for kystnære VE-projekter, som fx havvind, uden for statslige udbud. 

Aftalen anerkender, at der er brug for, at både borgere og virksomheder støtter op den grønne omstilling og har mulighed for at bidrage til den, hvis vi skal nå i mål med 70 procent-målsætningen. Aftalen holder derfor døren åben for markedets og det lokale initiativ til at udbygge de kystnære anlæg og giver samtidig berørte kommuner og borgere mere medbestemmelse. 

”Dansk havvind tager nogle kvantespring i disse år, og det er godt og nødvendigt for fremtidens grønne samfund. Men vi ser også, at når de kystnære projekter bliver større, så kan den lokale opbakning blive mindre. Den nye aftale, der blandt andet giver de berørte kommuner vetoret, styrker nærdemokratiet. Samtidig bevarer vi de gode muligheder for, at markedets og de lokales initiativer kan bidrage til den grønne omstilling”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med den justerede ordning kan der nu kun søges om tilladelse til projekter inden for 15 kilometer fra kysten. For at sikre lokal opbakning ændres den kommunale indsigelsesret samtidig til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt. Fremtidige projekter kan således kun gennemføres, hvis der er opbakning fra samtlige berørte kommuner.

Den nye aftale betyder samtidig, at der nu kommer klarere rammer for ordningen, som bl.a. skal sikre større transparens for investorer og gøre det nemmere for projektopstillere på forhånd at vurdere, om et projekt er realistisk eller ej.

Med aftalen bliver åben dør-ordningen også fremtidssikret, så den ikke kun omfatter vind- og bølgeenergi, men nu også giver mulighed for at etablere nye teknologier som for eksempel solceller på havet.

Læs mere om den nye aftale på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.