Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Minimumsnormeringer skal tage højde for et barns alder

Børne- og Undervisningsministeriet

Den kommende model for minimumsnormeringer skal sikre en vuggestuenormering, hvis børn rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

Regeringen har med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet aftalt, at den kommende model for minimumsnormeringer skal tage højde for børnenes oprykningstidspunkt til børnehave. Aftalen udmønter og supplerer aftalen om minimumsnormeringer indgået den 5. december 2020 af de samme partier.

Med den nye aftale bliver det en del af den kommende lovgivning om minimumsnormeringer, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have en normering på 1 pædagogisk personale per 3 børn som et årligt gennemsnit i kommunen. Aftalen understøtter dermed, at det ikke er økonomi, men pædagogiske hensyn og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykningen til børnehave. Lovgivningen forventes vedtaget senere på året.

"Jeg er glad for, at vi nu får hegnet ordentlig ind, at normeringen følger barnet, så det er de pædagogiske hensyn til det enkelte barn, som bestemmer, hvornår børn skal starte i børnehave. Det er barnets udvikling der skal være i fokus, ikke økonomiske hensyn," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs mere om den kommende model for minimumsnormeringer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.