Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter

Gradvis genåbning af skoler og uddannelser fortsætter. Højskoler og efterskoler åbner over hele landet.

Den 24. februar 2021 indgik regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en fælles forståelse om en markant og ansvarlig genåbning. Af forståelsen fremgik det, at der bl.a. skulle ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbne i hele landet pr. 15. marts 2021. Det fremgik ligeledes, at afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i øvrige landsdele skal tilbage med 50 pct. fremmøde, hvis smittesituationen tillader det. Endelig var det en del af forståelsen, at yderligere åbning af mindre øer skulle overvejes.

Epidemikommissionen har foretaget en vurdering af ovenstående elementer samt en vurdering af en mindre genåbning af grundskolens 5.-8. klasse, ungdomsuddannelser og afgangsklasser i grundskolen i de landsdele, som ikke allerede er åbne for 50 pct. fremmøde, samt en justering af restriktionerne for udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover.

På baggrund af Epidemikommissionens vurdering lægges der nu op til, at følgende kan genåbne pr. 15. marts 2021:

  • Efterskoler mv.* og højskoler (lange kurser) åbner i hele landet.
  • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.
  • Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever i grundskolen og afgangselever på ungdomsuddannelser i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde. I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.
  • Grundskoler kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde på ikke brofaste øer efter samme model som åbningen på Bornholm.
  • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 m2. Kravet om tidsbestilling kan fraviges, hvis der etableres en anden model, der reducerer risikoen for sammenstimling. Modellen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for detailhandlen.

De konkrete modeller for genåbning vil blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg.

Endvidere vil partierne i de videre drøftelser om genåbning bl.a. have fokus på de dele af uddannelserne, som kun vanskeligt kan gennemføres ved fjernundervisning, herunder erhvervs- og professionsuddannelserne.

*Efterskoler, frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privatskoler. Elever, der bor på kostafdelinger på ungdomsuddannelser kan komme fuldt tilbage på kostafdelingen, når der er genåbnet for deres uddannelse.