Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Beskæftigelsesministeriet

Ledige får igen mulighed for at komme i virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde. Kommunerne skal dog altid tage hensyn til, om borgeren er i risikogruppen for covid-19 eller har pårørende i risikogruppen og indrette indsatsen herefter.

Fra den 15. april 2021 vil det igen være muligt for ledige at komme i eksempelvis virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet. Det vil ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for covid-19 eller med pårørende, der er i risikogruppen.

Genåbningen af beskæftigelsesindsatsen kommer i forlængelse af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af den 22. marts 2021.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det glæder mig, at vi skridt for skridt kan vende tilbage til normale tilstande - også hvad angår beskæftigelsesindsatsen. Begrænsningerne i indsatsen har været nødvendige af sundhedsmæssige årsager, men det er godt, at ledige nu kan komme tilbage i virksomhedsrettede tilbud, som vi ved har en god effekt.

- Der er ingen tvivl om, at coronaen har ramt ledige hårdt, og det er særligt gået ud over ledige på kanten af arbejdsmarkedet og langtidsledige. Det skal vi tage hånd om, og første skridt på vejen er at få genåbnet en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

- Sagsbehandlerne i kommunerne og a-kasserne har arbejdet hårdt for at få indsatsen til at hænge sammen og særligt for at holde kontakten med borgerne under nedlukningen. Jeg vil gerne sige dem stort tak for deres flid og evne til at tænke kreativt i en svær situation.

Læs mere om genåbning af beskæftigelsesindsatsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.