Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Friere rammer og 295 mio. skal understøtte et fagligt løft i 2021

Børne- og Undervisningsministeriet

Et bredt flertal er enige om at afsætte endnu et trecifret millionbeløb og at sikre en række frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner til at håndtere faglige udfordringer i grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelserne.

På trods af, at alle elever er tilbage i klasselokalerne, og der gøres en stor indsats for, at få en god afslutning på skoleåret, er der for nogle elever stadig et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår.

Derfor er Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 samt sikre en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Dette skal ses som supplement til den betydelige investering på i alt 600 mio. kr., der blev lavet med ’Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser’ frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021. Med aftalen af 1. juni 2021 forlænges også muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021.

På folkeskoleområdet får skoler og kommuner mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgradere i det kommende skoleår fra corona-perioden. Det drejer sig om muligheden for at konvertere understøttende undervisning, for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, og at skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.

Derudover afsættes særskilt 163 millioner kroner til uddannelsesforlængelser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb og FGU, hvor det i særlig grad har været vanskeligt at undervise virtuelt i praktiske fag. Endvidere gives mulighed for en ekstra uddannelsesstart for dem, som allerede er startet 3 gange på et grundforløb. Udmøntningen af uddannelsesforlængelserne på erhvervsuddannelserne sker efter drøftelser med arbejdsmarkedets parter.

”Nedlukningen og mange måneder med nødundervisning og isolation har sat sine spor. Jeg er glad for, at vi har sat flere midler af og givet ekstra frihed, så rammerne er på plads for at samle op fagligt – også efter sommerferien”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs mere om indsatsen og aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside