Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Folkeskolemillionerne skal gå til flere lærere

Børne- og Undervisningsministeriet

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra finanslovsaftalen i 2020.

Med finanslovsaftalen i 2020 blev der afsat trecifrede millionbeløb til at styrke folkeskolen. Det er nu afklaring på, hvordan de penge skal bruges fra 2022 og frem. Pengene skal anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. Det er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om.

Konkret drejer det sig om 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem. Midlerne udmøntes til landets 98 kommuner via bloktilskuddet. Det sikrer en hurtig udmøntning, som giver kommunerne frihed til – i samarbejde med skolerne – lokalt at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Det indgår desuden som en del af aftalen, at der årligt skal følges op på, at det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen øges svarende til de midler, der er afsat.

”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at sende børnegenerationen godt i vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes mere end 1.000 lærere ekstra i de kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for vores børn og unge. Og så er jeg glad for, at vi er landet på en model, der vægter den lokale frihed højt, og som både lærerne og kommunerne bakker fuldt op om,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De midler, der nu bliver udmøntet, blev afsat på finansloven for 2020.

Læs mere om udmøntningen af midlerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside