Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Stærkere lokalsamfund og 25 nye uddannelser uden for de største byer

Indenrigs- og Boligministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erhvervsministeriet

7.500 nye uddannelsespladser uden for de største byer, ændring af planloven til gavn for de små bysamfund og markant bedre lånemuligheder for borgere og virksomheder i landdistrikterne. Det er nogle af de tiltag, regeringen foreslår i et nyt stort udspil.

Mange danskere har de seneste årtier oplevet, at der er blevet længere til uddannelse, til sygehuset og til politistationen, eller at byens hovedgade er blevet fyldt med tomme butiksruder og har mistet sin funktion som samlingspunkt.

Den udvikling skyldes årtiers fejlslagen centralisering, hvor uddannelsesmuligheder og arbejdspladser er flyttet ind til de større byer – og dermed væk fra de områder af landet, hvor næsten hver anden dansker fortsat bor. Regeringen ønsker nu at vende denne udvikling og med en lang række nye initiativer bringe oplevelsen af nærhed tilbage til danskerne.

Med udspillet ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’ vil regeringen følge op på allerede indgåede aftaler om blandt andet udligningsreformen, der har ført flere penge fra de mest velstillede kommuner til de mest trængte kommuner, om flere nær-politienheder og nye skattecentre samt regeringens nylige forslag om en ny og sammenhængende infrastruktur på tværs af Danmarkskortet.  

Konkret skal der med det nye udspil pustes nyt liv i de små lokalsamfund. Det skal blandt andet ske gennem en ændring af planloven, som sætter en stopper for de store butiksområder uden for bymidterne, som i dag trækker luften ud af de lokale hovedgader.

"Alt for mange byer i Danmark er i dag præget af tomme butikker og huse, men det behøver ikke være sådan. Vi er klar til at skabe en bedre balance i Danmark med stærke lokalsamfund, hvor bymidten igen bliver et samlingspunkt, og hvor velfærden kommer tættere på borgerne," siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Der skal være bedre mulighed for at uddanne sig i hele Danmark. Derfor søsætter regeringen en ambition om 7.500 nye uddannelsespladser uden for de fire største byer. De første 25 mulige uddannelser sættes med udspillet på uddannelseskortet i hele landet, ligesom regeringen lægger op til at indfri målsætningen om, at 60 procent. af pladserne på de fire store velfærdsuddannelser – pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver – skal ligge uden for storbyerne. Det betyder 1.300 udflyttede pladser og 1.000 nye velfærdspladser uden for de store byer.

"Vi går op imod mange års centralisering med et markant løft af uddannelsesmulighederne uden for de største byer. Der skal være gode muligheder for uddannelse uanset, om du kommer fra Thisted eller København.  Det er ikke nogen let opgave at vende årtiers samfundsudvikling, og vi kommer til at træffe svære politiske valg. Men det er en udvikling, vi må og skal have vendt. For at skabe en bedre balance i vores land og i vores uddannelsessystem," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Endelig foreslår regeringen at forbedre lånemulighederne for borgere i landdistrikterne med en statsgaranti, fordi nogle danskere i dag oplever, at de har sværere ved at optage realkreditlån, fordi de bor i et bestemt postnummer. Samtidig vil vi ophæve den nuværende lånegrænse for Vækstlån i Vækstfonden, så det bliver lettere for mindre virksomheder at udvikle forretningen.

"Det er grundlæggende urimeligt, hvis det er dit postnummer, som afgør, om du kan låne til drømmeboligen eller starte ny virksomhed. Derfor tager vi i regeringen et stort og strukturelt initiativ med en ny model, hvor en statsgaranti skal sikre, at det både bliver lettere for danskerne at låne til drømmehuset samtidig med, at sektoren får en afgørende rygstøtte. Det er vigtigt, at vi gør op med skævvridningen, så vi sikrer, at alle kan få et boliglån uanset hvor i landet, de har valgt at slå sig ned. Derfor ser jeg frem til det videre arbejde, hvor vi retter Danmark op igen," siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Læs mere om regeringens udspil på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Forside til regeringsudspillet Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund
pdf (3,28 Mb)