Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmark, USA og Norge lancerer nyt internationalt samarbejde om grøn skibsfart

Erhvervsministeriet

Som en af verdens største søfartsnationer ønsker Danmark at gå forrest i den grønne omstilling af skibsfarten. Derfor har Danmark taget initiativ til et internationalt offentligt-privat samarbejde om at accelerere udviklingen af klimaneutral skibsfart.

International skibsfart står for 2-3 pct. af de globale CO2-udledninger, og det forventes at stige med 50 pct. i 2050, hvis vi ikke handler nu.

Derfor lancerer regeringen i dag samarbejdet zero-emission shipping mission mellem Danmark, USA, Norge og to store privataktører – Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Hele samarbejdet omfatter ti lande, der udgør nogle af de største handelsflåder i verden og har til formål at gøre skibstransporten grøn. Det indebærer bl.a. at fremme aktiviteter, der kan drive ny skibsteknologi, nye brændstoffer og ny energiinfrastruktur i havne.

Frankrig, Ghana, Indien, Marokko, Singapore, Storbritannien og Sydkorea deltager også.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Danmark har en stemme, der bliver lyttet til i resten af verden, når det handler om skibsfart og grøn energi. Derfor er jeg glad for, at der er opbakning fra USA og Norge til en international offentlig-privat mission om en klimaneutral skibsfart. Det kræver nye grønne brændstoffer, ny skibsteknologi og havne, hvor man kan tanke grønt. Denne mission skal bidrage til, at fremtidens transport af vores varer er klimaneutral – uanset om de er produceret i Kina, høstet i Afrika eller udviklet i USA. Og fra regeringens side mener vi også, at missionen kan skabe et godt fundament for den fremtidige danske eksport af grønne, maritime løsninger og grønne arbejdspladser.”

Dekarbonisering af skibsfarten indgår også i regeringens globale klimastrategi og flugter med eksisterende klimainitiativer inden for energi og skibsfart. For eksempel forventes skibsfarten at blive en stor aftager af fremtidens grønne brændstoffer, som skal produceres af vind fra havvindmøller på de kommende energiøer ved brug af Power-to-X-teknologier.

Målsætningen for Shipping Missionen er, at i 2030 skal mindst 5 % af den oceangående flåde sejle på nulemissionsbrændstoffer såsom grøn brint, grøn ammoniak eller grøn methanol og mindst 200 af disse skibe skal primært bruge de grønne brændstoffer på store handelsruter.

Missionen lanceres i dag virtuelt på det 6. Mission Innovation ministermøde med deltagelse fra lande fra hele verden og interessenter fra både energisektoren og den maritime sektor. Fra Danmark deltager erhvervsministeren, mens USA’s energiminister og Norges klima- og miljøminister også deltager.

Læs mere om det nye internationale samarbejde på Erhvervsministeriets hjemmeside.