Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Både mor og far får frem over digital post om fælles børn

Beskæftigelsesministeriet

Når barnet skal skrives op til dagtilbud eller skole, så vil brevene frem over havne i både mor og fars e-Boks. Det er konsekvensen af en ny lov, som Folketingets partier tirsdag blev enige om.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

"Beskeder om børnene er både relevant for mor og far. I dag er det typisk mor, der får den digitale post fra det offentlige. Derfor er det godt, at vi med lovforslaget nu sikrer, at begge forældre fremover får beskederne om deres børn fra fx børnehave, skole eller tandlæge. I mange familier deler mor og far ansvaret, og de praktiske opgaver der er, når man har børn. Det skal det offentliges kommunikation afspejle. Med lovforslaget giver vi særligt fædrene bedre mulighed for at tage aktivt del i deres barns liv og hverdag, og det fremmer ligestilling mellem forældrene."

Forpligtelsen til at sende digital post om et fælles barn til begge forældre har ikke været tydelig nok i lovgivningen, og hidtil har der været en accept af, at det var tilstrækkeligt, at myndighederne sender meddelelserne til den ene forældre - typisk moren - når forældrene bor sammen. Det er blevet antaget, at forældrene holder hinanden informeret, fx om opskrivning i dagtilbud eller behandling på sygehuse mv.

Helt konkret betyder lovforslaget, at offentlige myndigheder som udgangspunkt skal sende den digitale post til begge forældre, der vedrører et fælles barns forhold, og som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn. Det gælder uanset om forældrene bor sammen eller ej.

Loven vil træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning forventeligt i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer.

Læs mere om den nye lov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.