Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Arbejdsmarkedet skal være rustet til fremtiden – flere skal bidrage

Beskæftigelsesministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Regeringen ønsker med "Danmark kan mere I” at få flere i arbejde, styrke trygheden for lønmodtagere og skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked.

På et pressemøde den 7. september præsenterede regeringen reformudspillet ”Danmark kan mere I”, som skal få endnu flere i arbejde og gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere.

Regeringen vil blandt andet hæve dagpengesatsen til 24.500 kr. i de første tre måneder for at skabe større tryghed for lønmodtagerne. Ændre dimittendreglerne i dagpengesystemet, så nyuddannede kommer hurtigere i job. Indføre en ny arbejdslogik med pligt til at bidrage 37 timer om ugen for nytilkomne og andre med et integrationsbehov, der blandt andet skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund i arbejde. Permanentgøre uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, så det bliver et attraktivt valg for ledige at tage en faglært uddannelse. Og skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked, der er garant for et fleksibelt og solidarisk arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, siger:

"Den danske arbejdsmarkedsmodel med et solidt økonomisk sikkerhedsnet kan noget helt særligt, og har gjort Danmark til et rigt, trygt og lige land. Men jeg er bekymret over at se, at flere melder sig ud af a-kassen i en ung alder og tegner alternative lønsikringer – uden om det solidariske dagpengesystem. Trygheden skal styrkes, og derfor vil regeringen indføre et beskæftigelsestillæg til dagpengene på op til 5.000 kr. ekstra om måneden – i de første tre måneder", siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

"Der skal være en ordentlig og fair balance mellem tryghed og økonomisk gevinst ved at komme i arbejde. Og vi har ikke fundet den rigtige balance for dimittender. Antallet af dimittender i dagpengesystemet er steget kraftigt, og næsten hver fjerde dagpengemodtager er i dag dimittend. Vi strammer derfor reglerne, så nyuddannede kommer hurtigere i arbejde. Det giver os et økonomisk råderum til at investere i bedre dagpengedækning for flertallet af danske lønmodtagere. Det er socialt retfærdigt."

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger, at kun fire ud af indvandrerkvinder fra lande i og omkring Mellemøsten og Nordafrika er i beskæftigelse, og at det især er et problem for de børn, der ikke oplever en mor, som kommer hjem og fortæller om sin hverdag ude i det danske samfund:

"Derfor foreslår regeringen at indføre en arbejdspligt. Plan A er selvfølgelig, at nye borgere i Danmark og andre, der har været her i længere tid, men fortsat har et integrationsbehov, selv skal finde et arbejde. Er det ikke muligt for den enkelte at finde et ordinært job, skal kommunen fremover hive plan B op af skuffen. Nemlig en hverdag, der svarer til det at gå på arbejde fuld tid. Der skal være en mere synlig sammenhæng mellem indsats og ydelse. Mellem ret og pligt. Det tror vi på vil få flere ud på arbejdsmarkedet."