Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmark skal være et grønnere, rigere og dygtigere land

Statsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet

Regeringen har fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv, som du kan læse om i publikationen Danmark kan mere.

De ti fremskridt er ambitiøse og vil kræve løbende og gennemgribende ændringer af vores samfund. Det er ikke gjort med én reform, men kræver en vedvarende indsats – også når reformerne er vedtaget og skal implementeres.

”Danmark kan mere I” er det første udspil i den nye reformkurs.

Udspillet har det klare mål, at endnu flere skal arbejde.

Det er et markant udspil, som på en økonomisk ansvarlig og socialt retfærdig måde vil øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030, og som gør Danmark rigere, grønnere og dygtigere.

Den konkrete indsats omfatter blandt andet:

  • 4½ mia. kr. til investeringer i uddannelse, forskning, grøn omstilling og det danske arbejdsmarked.
  • Stramning af dimittendreglerne, så nyuddannede kommer hurtigere i job.
  • Forhøjelse af den maksimale dagpengesats.
  • 37 timer – ny arbejdslogik, der blandt andet skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund i arbejde.
  • Ingen modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst.
  • Markant lavere elafgift frem mod 2030.
  • Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte.

Du kan læse mere om Danmark kan mere om Danmark kan mere I på Finansministeriets hjemmeside.

Forside til Danmark kan mere 1
pdf (2,70 Mb)
pdf (3,34 Mb)