Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Økonomiaftale med kommunerne styrker velfærden med 1,4 mia. kroner

Finansministeriet

Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022. Med aftalen styrkes velfærden med 1,4 mia. kroner næste år. Samtidig gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Det er desuden aftalt, at regeringen dækker kommunernes merudgifter til corona for i alt 1,6 mia. kroner, så den ekstraordinære situation ikke kommer til at gå ud over velfærden.

Regeringen har indgået en aftale med KL om rammerne for kommunernes økonomi i 2022. Aftalen medfører et løft af kommunernes serviceramme på 1,4 mia. kr. Det bygger oven på løftene på 1,5 mia. kr. i økonomiaftalen for 2021 og 1,7 mia. kr. i økonomiaftalen for 2020. Det er tilsammen et markant større aftalt løft end i de ti år forud for regeringens tiltræden.

Den historisk store prioritering skal anvendes til at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Regeringen har lovet, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har regeringen leveret på de seneste to år, og det leverer vi også på i dag. Faktisk har vi styrket velfærden i kommunerne mere de seneste tre år end i de foregående ti år. Derudover gives der et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer, så vi får endnu mere fart på den grønne omstilling."

Med aftalen vil kommunerne kunne investere mindst 1 mia. kroner i grønne initiativer i 2022. Det vil styrke kommunernes mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og Danmarks 70 pct.-målsætning. Den samlede anlægsramme i 2022 udgør 19,9 mia. kr. og er afstemt med den økonomiske situation.

Læs mere økonomiaftalen på Finansministeriets hjemmeside