Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Over 1.000 nye ansatte skal skabe mere omsorg og nærhed for landets ældre borgere

Social- og Ældreministeriet

Kommunerne får midler til at ansætte over 1.000 nye medarbejdere i ældreplejen og samtidig sende et tilsvarende antal medarbejdere i uddannelse som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev med Finansloven 2021 enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Partierne er nu enige om en endelig udmøntningsmodel for midlerne.

Kommunerne skal bruge pengene til at ansætte erstatningspersonale for de ufaglærte medarbejdere, som nu skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil kommunerne have mulighed for at ansætte varigt personale i ældreplejen, som alle har den relevante uddannelsesbaggrund. Aftalen sikrer op mod 1.012 ekstra ansatte i ældreplejen i 2024.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

"Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og vores ældre har krav på at blive behandlet med omsorg, værdighed og en stærk faglighed. Med denne aftale løfter vi kvaliteten i vores ældrepleje gennem flere medarbejdere og flere, der kan gå fra ufaglært til uddannet. Regeringen har fra starten sat som mål at holde hånden under velfærden og lade pengene følge med det stigende antal ældre i modsætning til de borgerlige regeringer. Der er tilført mere end 3 mia. kr. til den kommunale velfærd de senere år, og med denne aftale sikres endnu et vigtigt løft af velfærden.”

Læs mere om den endelige udmøntningsmodel på Social- og Ældreministeriets hjemmeside