Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen klar med håndsrækning til studerende, der har opbrugt SU

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Københavns Universitet Frue Plads

Som led i en række tiltag for at sikre økonomisk stabilitet for studerende under COVID-19 vil regeringen og et enigt Folketing give en økonomisk håndsrækning til studerende, som står uden flere SU-klip og slutlån.

Cirka 800 studerende på landets videregående og private uddannelser står uden SU-klip og slutlån, da de enten har brugt alle slutlånsrater, eller har brugt alle deres SU-klip og endnu ikke har opnået ret til slutlån. Det er en gruppe, der typisk er afhængig af en indtægt ved siden af studiet. Som konsekvens af COVID-19 situationen mangler de eksempelvis nu den indtægt og står derfor uden anden mulighed for forsørgelse.

For økonomisk at hjælpe denne gruppe har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med et enigt Folketing vedtaget, at de studerende får mulighed for at optage slutlån i op til tre måneder med mulighed for forlængelse.

- De studerende, der ikke har mere SU tilbage, har helt mistet muligheden for at forsørge dem selv. Det er både en alvorlig og trist situation, der kan give mange bekymringer. Det er vigtigt, at vi politisk skaber tryghed omkring de studerendes økonomi. Derfor er jeg glad for, at de øvrige partier i Folketinget har handlet hurtigt og bakket op om forslaget. Nu skal vi hurtigst muligt skabe økonomisk sikkerhed for den her gruppe af studerende, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.  

Som konsekvens af COVID-19 situationen er SU-loven blevet ændret for at give løsninger på de økonomiske udfordringer, som flere studerende står i. Tiltagende har blandt andet inkluderet ekstra SU-lån til studerende, der modtager SU, ekstra slutlån til studerende, der er sidst i deres videregående uddannelse.

De tiltag har dog ikke hjulpet de cirka 800 studerende, der står uden SU-klip og slutlån. Denne gruppe vil nu blive tilgodeset, efter lovforslaget torsdag er blevet vedtaget.


Læs mere om muligheden for at optage ekstra lån og om ansøgning på su.dk.

For pressehenvendelser til uddannelses- og forskningsministeren, kontakt Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181