Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Sårbare grupper

Aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Social- og Indenrigsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Kulturministeriet
Garderobe i dagsinstitution
Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Initiativer for ca. 215 mio. kr. skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tid med COVID-19.

Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag.

Derfor har alle Folketingets partier (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet) indgået aftale om en række initiativer, der skal hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen. Aftalen er indgået i forlængelse af, at partierne den 17. april er blevet enige om den første fase af en kontrolleret genåbning.

Hovedelementerne i aftalen er:

  • 131 mio. kr. til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.
  • 37,6 mio. kr. til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.
  • 35,7 mio. kr. til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.
  • 10 mio. kr. til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement.

Tre nye partnerskaber på socialområdet
Tre nye partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap skal under hele genåbningen være med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos sårbare og udsatte grupper. Partnerskaber vil spille en vigtig rolle i forhold til at udvikle nye løsninger og afdække eventuelle nye udfordringer i takt med, at samfundet gradvist genåbnes. Partnerskaberne skal fungere, indtil genåbningen af samfundet er gennemført.

Partierne er enige om, at sociale tilbud som væresteder, aktivitets- og dagtilbud og bostøtte så vidt muligt skal genoptages, for eksempel i nye former så tilbuddene tilpasses de sundhedsfaglige retningslinjer. Ligesom Familieretshuset, Ankestyrelsen, Socialtilsynene og medarbejdere på området for udsatte børn og unge, som har varetaget deres opgaver hjemmefra, gradvist igen skal varetage deres arbejdsopgaver som normalt.

Endelig er partierne enige om en forsigtig lempelse af besøgsrestriktioner på bosteder og anbringelsessteder. Det betyder, at der skal skabes løsninger, der indebærer større fleksibilitet, så det lokalt for eksempel kan besluttes, at der kan ske besøg på udearealer af de allernærmeste pårørende, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes. Dette for at dæmme op for ensomhed og mistrivsel.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:
”Vi har bedt de svage om at være de stærke. Nu kommer de mest sårbare til at mærke fællesskabets hjælp: Udsatte børn, mennesker med handicap, voldsramte og hjemløse. Vi sætter ind med flere midler blandt andet til at støtte børn, der har forældre med alkoholmisbrug, bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap og nødovernatning til hjemløse. De tre partnerskaber på socialområdet skal sikre, at vi finder gode løsninger i tæt samarbejde med alle aktørerne, så vi får en tryg tilbagevenden til fællesskabet for udsatte og sårbare grupper. Samtidig sørger vi for, at det sociale område ikke er lukket mere ned end nødvendigt.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:
”Udsatte børn og unge er om muligt endnu mere udsatte, når der bliver vendt op og ned på hverdagen, som COVID-19 har gjort. Det er vigtigt, at alle – lærere, pædagoger, ledere, kommuner, civilsamfund og os politikere - hjælper til med at sikre, at udsatte børn og unge kommer godt tilbage til hverdagen, og at de får indhentet det faglige efterslæb, som nedlukningen har givet. Derfor er jeg glad for, at der er bred enighed om at prioritere netop denne gruppe. Rigtig mange forskellige aktører kæmper allerede en brav kamp for at sikre børnene og de unges trivsel og læring, og her vil de ekstra midler være en stor hjælp.”

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Coronakrisen og den isolation, den skaber, er særlig svær for sårbare grupper som børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Her kan kulturen skabe fællesskab og sammenhold på en måde, som intet andet. Og vi har en række kulturinstitutioner, idrætsforeninger, højskoler og aftenskoler, der brænder for give vores udsatte og sårbare grupper oplevelser, der giver mening og opmuntring i en svær tid. Jeg ved, at der derude er mange gode ideer til, hvordan kulturen kan hjælpe, og jeg håber, at vi nu kan realisere dem ved at skabe nye partnerskaber, som kan hjælpe vores mest sårbare.”

LÆS MERE HOS SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET