Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Samtykke

Flertal for ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Justitsministeriet

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten følger op på forståelsespapiret. Partierne er enige om en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse.

I dag bliver det karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden f.eks. har brugt vold, eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det vil sige, at der i dag ikke nødvendigvis vil være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex. Det vil regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten nu ændre. Partierne er enige om, at det skal være strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er meget glad for, at vi er enige om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Der er tale om et af de vigtigste slag for ligestillingen i Danmark, der er sket i meget lang tid. Voldtægtsofre skal have en langt bedre retsbeskyttelse, end de har i dag. Nu sikrer vi, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Vi skal have ændret samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en milepæl i den indsats.”

Partierne er enige om, at en voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke ikke alene vil få betydning for, hvordan voldtægtssager bliver vurderet og håndteret af politiet, anklagemyndigheden og domstolene, men at den vil også bidrage til en generel holdningsændring i samfundet. Den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse øger fokus på respekten for andre menneskers grænser og frihed samt retten til at bestemme over egen krop. Det vil fortsat være anklageren, der skal løfte bevisbyrden, og spørgsmålet om samtykke skal vurderes objektivt ud fra sagens konkrete omstændigheder.

Justitsministeren vil fremsætte et lovforslag om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse til oktober.

 

Læs aftalepapiret her, eller se mere om den nye aftale på Justitsministeriets hjemmeside