Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt

Justitsministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup går på en gang i justitsministeriet og bliver filmet af et kamera

Et panel af eksperter har overrakt justitsministeren deres anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen mod voldtægt. Det skal bl.a. ske ved at styrke bistandsadvokatordningen, f.eks. ved at indføre et korps af bistandsadvokater, så voldtægtsofre får bedre hjælp gennem hele processen i retssystemet.

Det seneste år har et ekspertpanel arbejdet på tiltag til, hvordan indsatsen mod voldtægt kan styrkes. I panelet har bl.a. Amnesty International, Dannerstiftelsen samt Landsforeningen af Forsvarsadvokater siddet med.

Panelet foreslår nu et gennemgribende løft af bistandsadvokatordningen, så personer, der har været udsat for voldtægt, i højere grad end i dag får hjælp fra en advokat før, under og efter en eventuel retssag. Panelet foreslår, at der bl.a. oprettes et korps af bistandsadvokater, som man - gennem en vagtordning - kan kontakte, inden man anmelder en voldtægt. I dag tildeles der først en bistandsadvokat, efter at forurettede har anmeldt en voldtægt til politiet. Bistandsadvokaterne skal ifølge panelet ligeledes tilbydes bedre uddannelse til håndtering af voldtægtssager og honoreres bedre for deres arbejde.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er taknemmelig for, at ekspertpanelet har brugt deres viden og indsigt til at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene for ofre for voldtægt. Voldtægt er en af de mest krænkende forbrydelser, et menneske kan udsættes for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ofrene. Nu vil vi se nærmere på de anbefalinger, som panelet er kommet med. Og i det nye år ser jeg desuden frem til at modtage Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtsbestemmelse.”

 

Panelet foreslår også, at Justitsministeriet indsamler erfaringer fra andre lande, som har en mere traumefokuseret tilgang til voldtægtssager. Det handler om at give specifik viden til politiet og anklagemyndigheden om, hvordan ofre skal behandles under hensyntagen til, at de har været udsat for et traume. Panelet foreslår desuden at opdatere undervisningsmaterialet til seksualundervisningen i skolerne, så også begreber som ”samtykke” og ”frivillighed” bliver en aktiv del af undervisningen. Derudover ønsker panelet, at der iværksættes en informationskampagne om sprogbrug, samtykke og frivillighed i kølvandet på en ny voldtægtsbestemmelse i straffeloven.

Ekspertpanelet kom i januar 2019 med de første anbefalinger til den daværende justitsminister. De første anbefalinger handlede om at indføre obligatoriske minimumssagsbehandlingsskridt i politiet, at undersøge mulighederne for at foretage videoafhøring af forurettedes forklaring, og at udarbejde et traumepsykologisk katalog over, hvordan ofre reagerer i forbindelse med traumer. Kataloget vil i det nye år kunne bruges i retten og skal bl.a. sikre, at forurettede ikke stilles til ansvar for handlingsmønstre, som kan være helt naturlige efter et traume.  

 

Retsordfører Kristian Hegaard (RV) siger:

”Der vurderes årligt at være over 5.000 voldtægter eller voldtægtsforsøg med kvinder som ofre, mens kun 69 i 2018 blev fundet skyldige. Det lave antal skyldige viser, at voldtægtsofres retssikkerhed er udfordret. Det skal vi have ændret. Der er kommet stigende fokus på voldtægter, hvor mange ofre er stået frem i den offentlige debat. Det skal ikke være forgæves. Nu skal vi fra anbefalinger til handling.”

 

Retsordfører Karina Lorentzen (SF) siger:

”Der falder rystende få domme for voldtægt, og derfor er jeg især glad for, at ekspertpanelet foreslår forbedringer af bistandsadvokatordningen. Det er afgørende, at offeret har den støtte i processen frem mod en retssag, da vi ved, at det fordobler sandsynligheden at sagen ender med en dom. Initiativerne bør dog ikke stoppe her, og for SF er det vigtigt, at vi politiet får særlige efterforskningsenheder, hvis vi skal nå målsætningen om flere domme.” 

 

Retsordfører Rosa Lund (EL) siger:

”Jeg er meget tilfreds med anbefalingerne, de er spot on, og underbygger Enhedslistens mangeårige arbejde for at få en samtykkelov, som nu også kommer til foråret. Nu starter arbejdet med at få anbefalingerne gjort til virkelighed, men med den her rapport som udgangspunkt, er vi et skridt tættere på at være i mål.”

 • Ekspertpanelet har bestået af følgende personer og organisationer:

  1. Amnesty International v/programleder Helle Jacobsen. 

  2. Dannerstiftelsen v/Direktør Lisbeth Jessen. 

  3. Advokat Jytte Lindgård. 

  4. Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet.

  5. Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet. 

  6. Landsforeningen af Forsvarsadvokater v/advokat Hanne Rahbæk.

  7. Psykolog Svend Aage Madsen. k

  8. Afdelingschef Pernille Breinholdt Mikkelsen fra Justitsministeriet (formand).

  Panelet har desuden haft deltagelse af en repræsentant fra henholdsvis Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Relateret indhold