Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Samlet løsning for Hovedstadens offentlige transport

Regeringen vil fremtidssikre den offentlige transport i hovedstadsområdet ved at organisere hele den kollektive trafik i én samlet stærk organisation.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Flere borgere, flere biler og mere trafik. Der forventes en betydelig stigning i trængslen i hovedstadsområdet i de kommende år. Befolkningsvæksten fortsætter, og der kommer mere trafik på vejene. Regeringen mener, at den offentlige kollektive transport spiller en væsentlig rolle i at mindske trængslen og i at sikre hovedstadsområdet som et tilgængeligt og attraktivt sted at bo og arbejde for så mange som muligt.

"Der er et stort behov for at fremtidssikre den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Et effektivt og ikke mindst attraktivt kollektivt trafiknet er afgørende for, at københavnerne ikke skal drukne i trængsel," fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Den offentlige kollektive transport i hovedstadsområdet består af en række forskellige transporttilbud – metro, bus, privatbane, S-tog og snart den kommende letbane. Regeringen mener, at borgerne skal møde et veltilrettelagt og smidigt kollektivt trafiknetværk, der fremstår som et sammenhængende transporttilbud og i fremtiden i endnu højere grad kan være en attraktiv konkurrent til bilen. For at imødegå den stigende trængsel skal flere rejse med den kollektive transport.

"Som samfund investerer vi mange penge i den offentlige transport og vi skal have det bedste produkt, vi kan få for de penge. Jeg mener, at en ny stærk samlet organisering af den kollektive trafik vil udfri et stort potentiale," forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 Det vil regeringen sikre ved, at én samlet stærk transportorganisation fremover skal varetage planlægning og kundevendte aktiviteter vedrørende offentlig kollektiv trafik på tværs af transportformerne bus, metro, letbane, privatbaner og S-tog. Denne type organisering kendes fra udlandet, hvor blandt andet München, Oslo, London og Helsinki har succes med dette.

Den nye transportorganisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), skal fremtidssikre den kollektive trafik og sikre et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud til borgerne. 

Hovedstadens Offentlige Transport

Regeringen vil etablere organisationen som et samarbejde mellem staten og hovedstadsområdets 34 kommuner. Den nye transportorganisation skal sikre en bedre sammenhæng på tværs af de forskellige offentlige transportformer og samtidig åbne den offentlige transport for samarbejdet med private og deleøkonomiske transportformer, der kan understøtte integrerede dør-til-dør rejser. 

"Jeg har store forventninger til, at en ny samlet transportorganisation kan løfte den kollektive trafik i hovedstadsområdet, så denne sektor bliver en reel del af løsningen på trængselsproblemerne," fortæller ministeren