Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Fornuftige fartgrænser til gavn for trafiksikkerheden

Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hastighedsgrænser, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere at overholde, end hastighedsgrænser, der virker ulogiske. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

"Regeringen vil derfor, som der står i regeringsgrundlaget, undersøge mulighederne for at forhøje hastighederne på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det vil vi, fordi det ser ud til, at der er gode trafiksikkerhedsmæssige erfaringer med, at den tilladte hastighed sættes op på visse strækninger, hvor de faktiske forhold tillader det", siger Ole Birk Olesen og henviser til resultaterne af de forsøg med forhøjede hastighedsgrænser på landeveje, som har været igangsat siden 2011".

Et forsøg, som Vejdirektoratet gennemførte i perioden 2011-2014, hvor hastighedsgrænsen blev forhøjet fra 80 km/t til 90 km/t på 18 landevejsstrækninger viser nemlig, at den faktiske gennemsnitsfart kun steg med 0,2 km/t. Dette er på trods af, at den tilladte hastighed blev sat op med 10 km/t.

Udover en forøgelse af den skiltede hastighed blev der gennemført en række tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på forsøgsstrækningerne. På strækninger med høj vejstandard førte hastighedsforhøjelsen ikke til en dårligere trafiksikkerhed.

Regeringen har sat Vejdirektoratet til at undersøge, hvor i landet hastighedsgrænserne på forsvarlig vis kan sættes op, og hvor det vil give mening at bruge de ekstra penge, som det i nogle tilfælde koster at tilpasse vejene til den forhøjede hastighed, så hastighedsgrænserne kan hæves lidt.

"For relativt få udgifter til trafiksikkerhedsmæssige tiltag kan man sikre store tidsgevinster for den enkelte bilist. Dermed kan det være med til at forbedre mobiliteten i samfundet og forbedre vilkårene for vækst", siger Ole Birk Olesen.

Derfor vil regeringen også undersøge muligheden for at sætte hastighedsgrænsen op fra 110 til 120 km/t på nogle udvalgte motorvejsstrækninger.

"Vi vil kun sætte hastighedsgrænsen op på de strækninger, hvor Vejdirektoratet anbefaler, at det kan lade sig gøre på en forsvarlig måde for trafiksikkerheden. Og så vil vi naturligvis gennemføre de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, som er nødvendige, så hastighedsgrænserne giver mening for den enkelte bilist", udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ministeren understreger samtidig, at regeringen fortsat vil have fokus på at stoppe, idømme bødestraf og fratage kørekort fra de bilister, der heller ikke kan overholde de nye og mere logiske fartgrænser.

Når Vejdirektoratet er kommet med sine anbefalinger, vil ministeren drøfte spørgsmålet om forhøjelse af hastighedsgrænser med de øvrige partier i Folketinget.