Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ole Birk Olesen: Det skal være nemmere at sænke fartgrænsen i byerne

Det skal fremover være lettere for politiet at give kommunerne tilladelse til at sænke hastighedsgrænsen til 40 km/t. i byerne af hensyn til bl.a. cyklister og fodgængere.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Hør herover transportminister Ole Birk Olesen forklare, hvorfor det skal være muligt at sænke hastighedsgrænserne i byerne

Det skal fremover være lettere for politiet at give kommunerne tilladelse til at sænke hastighedsgrænsen til 40 km/t. i byerne af hensyn til bl.a. cyklister og fodgængere.

”Regeringen vil nu ændre reglerne for på den måde at bidrage til at skabe bedre rammer for, at bløde trafikanter kan færdes sikkert i trafikken. Det gælder for eksempel for børn og unge, der går og cykler til og fra skole og fritidsaktiviteter, og ældre, der færdes i trafikken i deres lokalområde. Derfor vil vi nu gøre det lettere for politiet at give kommunerne lov til at sænke hastigheden til 40 km/t. bl.a. på veje med mange bløde trafikanter”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Tidligere har kommunerne skullet dokumentere en væsentlig sammenhæng mellem fart og ulykker på konkrete strækninger for at få tilladelse fra politiet til at sætte hastighedsgrænsen ned til 40 km/t. Det ændres nu, så det bliver lettere for kommunerne at opnå tilladelse til denne lavere hastighedsbegrænsning.

Regelændringen er en del af en større indsats for at differentiere hastighedsgrænserne lokalt, så den tilladte fart er bedre tilpasset de lokale vej- og trafikforhold.

Det betyder, at der dels er fokus på trafiksikkerheden og dels er fokus på en smidig regulering af hastighedsgrænserne, på f.eks. motortrafikveje og landeveje, så der også tages højde for fremkommeligheden.

Med regelændringen ønsker Ole Birk Olesen samtidig at sætte fokus på trafiksikkerhed. Han opfordrer derfor Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og andre interessenter til at komme med input til konkrete løsningsforslag, som kan være med til at øge trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter.