Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt råd skal styrke udviklingen af deleøkonomi

Rådet skal være regeringens nye platform for dialog med virksomheder, eksperter og arbejdsmarkedets parter om udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

Erhvervsministeriet
Billede af to hænder der mødes om en husnøgle

Deleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling – både på globalt plan men også i Danmark, hvor hver femte dansker nu benytter sig af deleøkonomien.

For at understøtte denne udvikling, lancerer erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag et nyt Råd for Deleøkonomi. Rådet skal bidrage til at sikre, at vi i Danmark har nogle velfungerende rammer for deleøkonomi. Blandt andet skal man i Rådet drøfte de nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarked og erhvervsliv. Rådet for Deleøkonomi er et initiativ i aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien fra 17. maj 2018.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Deleøkonomien med dens mange nye forretningsmodeller har åbnet for et stort potentiale for innovation og vækst. Men med deleøkonomien er vi også stødt på nye udfordringer i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, skattekontrollen og forbrugerbeskyttelsen.

Derfor skal vi som samfund sikre os, at de nye muligheder kommer til at gå hånd i hånd med ordentlige forhold for både udbydere og brugere af deleøkonomiske ydelser – vel at mærke uden at lægge en dæmper på kreativiteten og drivkraften ved at pålægge virksomhederne en masse tunge og unødvendige regler.”

Rådet har til opgave at sætte rammen for dialogen om deleøkonomi mellem repræsentanter for eksempelvis virksomhederne, eksperter, forbrugere og arbejdsmarkedets parter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen om, hvordan rammerne for virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning inden for deleøkonomi, kan forbedres.

LÆS MERE HOS ERHVERVSMINISTERIET