Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Lovforslag

Nu skal der bygges flere almene boliger

Transport- og Boligministeriet
Lejligheder
Foto: Colourbox

Fremover skal det være langt lettere for almene boligselskaber at bygge nye boliger. Det fremgår af regeringens nye lovforslag, der vil gøre det muligt for landets kommuner at frafalde deres krav om, at boligorganisationerne skal betale en såkaldt tillægskøbesum til kommunerne, hvis boligorganisationen for eksempel vil bygge taglejligheder på eksisterende ejendomme eller på anden måde udvide boligmassen på grunde, de i forvejen har bygget på.

"Det er en klar politisk målsætning for mig som minister at skabe mere blandede byer, og eftersom det nye lovforslag vil gøre det nemmere at bygge nye almene boliger, er det et skridt i den helt rigtige retning. Jeg er samtidig utrolig glad for, at regeringen nu er klar til at levere på et af de løfter, vi stillede i udsigt, allerede inden vi dannede regering", siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

Lovforslaget, der nu er sendt i høring, vil gøre det muligt for kommuner at undlade at opkræve den såkaldte tillægskøbesum. Det er i dag ikke muligt for kommunerne at frafalde dette krav, og det er med til at gøre det dyrt for boligselskaber at udvide eksisterende boligarealer.

I København har overborgmester Frank Jensen netop efterlyst muligheden for, at kommunen kan frasige sig tillægskøbesummen. Han deler ambitionen om at gøre det så enkelt og billigt som muligt at opføre almene boliger.

"Det er en politisk hovedprioritet for mig, at hver fjerde ny bolig i København skal være almen og have en husleje, der er til at betale for almindelige mennesker, så vi kan bevare København som en blandet by med plads til alle. København er populær, og det giver pres på boligmarkedet. Derfor er det alfa omega, at de almene selskaber har mulighed for at bygge, uden at vi lægger fordyrende led ind", siger Frank Jensen.

Regeringen har sat et ambitiøst mål om 110.000 nye boliger i landets fire største byer inden 2031, heraf 60.000 alene i København. Opførelsen af flere almene boliger er et central omdrejningspunkt for den overordnede målsætning om at skabe en mere blandet by – med boliger, der er til at betale for alle befolkningsgrupper.

"Netop fordi det er i vores store byer, at vi især har brug for at bygge flere almene boliger, er jeg særdeles tilfreds med, at København aktivt støtter det lovforslag, vi nu fremsætter", siger Kaare Dybvad Bek.

Med lovforslaget ønsker regeringen at give kommunalbestyrelsen mulighed for at undlade at stille krav om betaling af tillægskøbesummen, når der bygges flere almene boliger i eksisterende almene ejendomme.