Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

NATO fylder 70: Danmarks sikkerhed er forankret i NATO

Gennem NATO har Danmark har kunnet medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

Forsvarsministeriet

NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Under den kolde krig var NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Efter den kolde krig har NATO sammen med bl.a. FN, EU og OSCE været et forum, hvorigennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser, herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne. 

Det NATO, vi kender i dag, er fundamentalt anderledes end det NATO der blev etableret i 1949 med Den Nordatlantiske Traktat. Dels har en række udvidelser fordoblet antallet af medlemslande til i dag 29. Dels har afslutningen af den kolde krig betydet, at vi i Europa nok lever i en fredeligere region, men ikke nødvendigvis i en sikrere verden. Og den seneste udvikling i Ukraine har også vist, at der er behov for et stærkt, solidarisk og parat NATO.

I takt med at nye trusler er dukket op - eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride trusler, har NATO fornyet sig, således at NATO har formået at bevare sit grundlæggende formål, men på en måde, så Alliancens afskrækkelsesprofil er tilpasset de nye udfordringer og trusler.

Danmark deltager i internationale missioner i store dele af verden for at sikre fred og stabilitet.
Det sker i en bred vifte af operationer fra ubevæbnede observatørmissioner til større indsættelser med flere hundrede soldater. 

>> LÆS OM DE INTERNATIONALE OPERATIONER

Sådan deltager Danmark i NATOs arbejde
Danmark har udstationeret 200 danske soldater i Estland som en del af NATO's fremskudte forsvar. Endvidere bidrager vi til NATOs Air Policing i Baltikum. 

Det er ikke kun i Danmarks nærområde, at der er brug for en indsats. Danmark deltager således i internationale operationer i bl.a. NATO-regi som led i bl.a. terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Læs også: DANMARK I NATO (Forsvarsministeriet) 

Truslerne omkring os ændrer sig hele tiden. Det kræver, at NATO hele tiden fornyer og tilpasser sig. Det samme gælder de enkelte landes forsvar, der udgør grundstammen i NATO-alliancen. Derfor er moderniseringen af NATO en sag, som Danmark tillægger stor betydning.


NATO øvelsen Trident Juncture blev afholdt 2018 i Norge

Skal fremme sikkerheden for 29 lande
NATO-alliancens grundlæggende formål er uændret. Den primære opgave er stadig at fremme sikkerhed for de 29 medlemslande, der i dag udgør Alliancen. Men i takt med at nye trusler er dukket op efter Berlin-murens fald i 1989, har NATO indledt en fornyelse og modernisering, der gør, at NATO stadig kan være garant for medlemslandenes fred og sikkerhed.

Læs også: SAMARBEJDE MELLEM EU OG NATO

I takt med at nye trusler er dukket op (eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride trusler), har NATO fornyet sig, således at NATO har formået at bevare sit grundlæggende formål, men på en måde, så Alliancens afskrækkelsesprofil er tilpasset de nye udfordringer og trusler.